Tariefzekerheid bij de logopedist

kinderenTariefzekerheid bij de logopedist

In het verzekeringscomité van het Riziv is een definitief akkoord afgesloten tussen de mutualiteiten en de logopedisten over de tarieven in 2016. Voor de patiënten is dat uitstekend nieuws. Het remgeld dat zij betalen, blijft namelijk ongewijzigd. ‘Bovendien komt er voor bepaalde aandoeningen, zoals dyslexie of stotteren, ook een vergoeding voor de begeleiding van ouders’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

De nieuwe overeenkomst tussen mutualiteiten en logopedisten is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten. De hervorming moesten evidence based zijn en de kwaliteit van de therapieën stond centraal. ‘Voor ons was het ook belangrijk dat er voldoende financiële garanties waren voor de patiënt’, gaat Luc Van Gorp verder.

Die is er gekomen. De patiënt zal in 2016 niet meer uit eigen zak betalen dan verleden jaar. Voor de logopedisten zelf is er een ereloonsverhoging voorzien met 1,3 euro per uur.

Nieuw is dat voor bepaalde aandoening ook ouderbegeleiding voor een stuk terugbetaald wordt. Dat is het geval voor kinderen die lijden aan dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en stotteren. Wetenschappelijk onderzoek voor deze aandoeningen heeft namelijk aangetoond dat de behandeling van het kind efficiënter verloopt als de ouders mee begeleiden. Uiteindelijk zijn er zelfs minder beurten therapie nodig.

Behandelingen voor patiënten met het locked-in syndroom worden voortaan levenslang terugbetaald. In bepaalde gevallen zal het voor sommige aandoeningen mogelijk zijn om nog terugbetaling te krijgen bij een later herval.

Om deze vernieuwingen te realiseren, is het aantal terugbetaalde zittingen voor logopedie verminderd, behalve voor enkele aandoeningen zoals stem- of gehoorstoornissen. De vermindering van het aantal beurten is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en op het huidige verbruik. Luc Van Gorp: ‘Door de kwaliteitsvolle aanpak van de logopedisten en de bijkomende ouderbegeleiding zullen onze leden een goede behandeling krijgen aan een correct tarief.’

Voor de uitvoering van deze hervorming in de logopedie is het nu nog even wachten op de nieuwe wetgeving. Tot dan blijven voor patiënten de tarieven van 2015 geldig.