Reactie gemeente Haaltert op recent artikel verschenen in Aktueel

0
833

gemeenthaaltertHet artikel “Klare Wijn” onder de hoofding “CL-VLD politiek is informatief” in Aktueel van 03 februari ll., verplicht de gemeente Haaltert toch tot enige reactie. Vooreerst historiek der feiten zoals deze door iedereen kan nagetrokken worden.

Nadat in de loop van november ter hoogte van het Sint-Martinusheem naast een bovengrondse stookolietank, ook een niet gekende ondergrondse tank teruggevonden werd, werd prijsofferte gevraagd aan diverse hiertoe erkende firma’s om de tanks buiten dienst te stellen ,te reinigen en af te voeren. Bij schepencollegebeslissing van 08 december 2015 werden deze werken toegewezen aan de laagste bieder, de firma De Groodt uit Lede.

In de 2de helft van december werden de tanks gereinigd door deze firma. Hierna werden deze tanks , in opdracht van de Firma De Groodt, door eigen diensten vervoerd naar de site De Radar, waarna de tanks begin januari door de aangestelde firma opgehaald werden voor vernietiging.

Op 1 februari werd aan het gemeentebestuur van Haaltert een reinigingsattest van elke tank bezorgd, alsook een vernietigingsattest voor beide tanks. Door dit tendentieuze artikel worden zaken geïnsinueerd die onwaar zijn. Zinsneden als “Hierbij stellen wij ons de vraag of de regels wel correct werd gevolgd” en “Bij het ter perse geven van dit artikel waren de certificaten nog niet beschikbaar” zijn dusdanige formuleringen dat de lezer deze voor waarheid aanneemt.

Nochtans kan alle informatie hierover op eenvoudige vraag (die er nooit geweest is) bekomen worden bij de gemeentediensten. Bovendien zijn de notulen van het schepencollege steeds te raadplegen voor elk lid van de gemeenteraad.

Het stemt dan ook tot nadenken dergelijke onwaarheden te publiceren en zich te baseren op “ooggetuigen” als bron. Bij de redactie van Aktueel verzoeken we dan ook een recht van antwoord te publiceren zegt Veerle Baeyens, burgemeester Groot-Haaltert.