...

Veiligheid is een absolute prioriteit op carnaval Aalst

Veiligheid is een absolute prioriteit voor carnaval Aalst

Alles wordt in het werk gesteld om Carnaval Aalst veilig te laten verlopen. Alle diensten zijn op alles goed voorbereid, door infrastructurele en politionele maatregelen. Er is een Bijzonder Nood en Interventieplan in voege, en er is continu overleg tussen de bestuurlijke en politionele overheid.

Preventie
Elk jaar werkt de dienst Samenleving en integrale veiligheid samen met een aantal partners een preventiecampagne uit n.a.v. Carnaval. In de aanloop naar Carnaval 2016 lanceert de stad een app voor jongeren met een opdrachtenparcours. Uitgangspunt is dat Carnaval vieren moet kunnen, maar dan wel op een veilige, verantwoorde én plezante manier.

Met de preventiecampagne ‘Ne goeien band me Zjangsken’ wil de stad jongeren aanzetten om, net zoals het carnavalsfiguurtje Zjangsken, Carnaval te beleven op een leuke en veilige manier.

Met een flinke dosis gezond verstand omgaan met alcohol is daarbij cruciaal!
De richtlijnen, die trouwens het ganse jaar door gelden, zijn kort samengevat:
· -16 jaar: geen alcohol
· -18 jaar: geen sterke drank
· +18 jaar: drink met mate

Whiskyploegen
Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn. Ook de ouders worden verwittigd.

De WHISKY-ploegen leggen de focus op verschillende aandachtspunten:
· Alcoholgebruik door minderjarigen
· Verkoop of schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen (controles gericht naar nachtwinkels en horecazaken)
· Drugsbezit en- gebruik door minderjarigen en meerderjarigen
· Inbreuken omschreven door de GAS (gemeentelijke administratieve sanctie):
o uitgesproken gevallen van wildplassen
o opzettelijke beschadigingen en graffiti
o opzettelijke slagen en verwondingen
o feitelijkheden of lichte gewelddaden
o inbreuken nachtwinkels:
* niet naleven openingsuren,
* schenken en consumptie van alcoholische dranken in nachtwinkels,
* buiten de toegelaten uren binnen de feestzone dranken aanbieden in glazen recipiënten.

Controle naar de wetgeving op de private veiligheid
De whiskyploegen zullen net zoals vorig jaar op het terrein samenwerken met controleurs van Volksgezondheid.

Toepassing onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) tijdens carnaval Burgemeester Christoph D’Haese: “Inzake veiligheid schakelen we andermaal een versnelling hoger:

Het Aalsterse stadsbestuur voert een duidelijk zerotolerantiebeleid tegen drugs en wapens.” Zoals bekend, is de aanpak van druggerelateerde delicten in Aalst onder het huidige stadsbestuur een prioriteit geworden. Burgemeester D’Haese bepleit terzake, naar Antwerps voorbeeld, een ‘wortel én stok’-beleid waarbij beleidsmakers oog hebben voor het dwingende én voor het hulpverlenende aspect. Daartoe dient nauwgezet een driesporenbeleid te worden gevolgd: preventief, curatief én repressief beleid.

De meest opvallende piste waarop nu volop wordt ingezet, naast het reeds gerealiseerde verhoogd cameratoezicht en de aangekondigde capaciteitsuitbreiding van de Aalsterse drugssectie, is de Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS). Tijdens de zonale veiligheidsraad – die gisteren
plaatsvond in aanwezigheid van onder meer de procureur des Konings, de korpschef en de Aalsterse burgemeester – werd deze OMS verder geconcretiseerd.

De Onmiddellijke Minnelijke Schikking zal tijdens het komende carnavalsweekend reeds in voege zijn. Burgemeester D’Haese: “De toepassing van de OMS past perfect binnen de krijtlijnen die eerder zijn geschetst in de omzendbrief van het parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen betreffende de snelle afhandeling tijdens grote evenementen. Tijdens carnaval zullen onze politiediensten, indien zij drugs- of wapenbezit vaststellen bij meerderjarigen, prioriteit geven aan de ogenblikkelijke inning van een minnelijke schikking. De inning van de geldsommen gebeurt onmiddellijk via betaalterminals. Bij weigering van betaling zal de betrokkene worden gedagvaard door de parketmagistraat. Deze manier van werken heeft 2 grote voordelen: enerzijds is er de snelle en efficiënte afhandeling van het dossier, anderzijds zal de directe actie ook criminaliteitsontradend werken. Deze lik-op-stuk-maatregel wordt één van de bouwstenen van het Aalsterse veiligheidsbeleid.”

carnaval aalst