Vlaams actieplan voor groener wagenpark

autoVlaams actieplan voor groener wagenpark

Het actieplan voor een groener wagenpark voor de Vlaamse overheid is klaar. Een rist maatregelen moet ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van duurzaamheid bevestigt. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA).

“De negatieve invloed van diesel- en benzinemotoren op het leefmilieu is intussen gekend. De jongste jaren zijn er echter heel wat alternatieve motoren (hybride, elektrisch, LPG en CNG) op de markt gekomen die veel minder schadelijke gassen uitstoten en milieuvriendelijker zijn”, aldus Bert Maertens. “Minister Homans stelt terecht dat de Vlaamse overheid een voorbeeldrol moet vervullen op het vlak van duurzaamheid, niet het minst op vlak van mobiliteit.”

Stimulansen voor elektrische wagens

“We merken dat de elektrische wagens die bij de Vlaamse overheid beschikbaar zijn nog te weinig worden gebruikt. Daarom wil de minister de topambtenaren responsabiliseren om hun personeel te overtuigen die wagens prioritair te gebruiken. Proefritten en getuigenissen van overtuigde gebruikers kunnen mogelijke koudwatervrees bij medewerkers wegnemen”, zo weet Bert Maertens. Verder zullen de laadinstallaties in de verscheidene Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s) worden gemoderniseerd. Software zal er voor zorgen dat groene wagens bij dienstverplaatsingen als eerste worden aangeboden. Ook wordt onderzocht hoe een eenvoudige regeling kan uitgewerkt worden voor het thuisladen van de batterij van elektrische dienstvoertuigen. “Deze initiatieven creëren hopelijk een boost voor het gebruik van alternatieven voor vervuilende diesel- en benzinemotoren bij de Vlaamse overheid. Maar het aankoopbeleid zelf is en blijft natuurlijk van doorslaggevend belang”, stelt Bert Maertens.

Aantal milieuvriendelijke voertuigen stijgt

Met dat aankoopbeleid boekt de minister goede resultaten. “De jongste vijf jaar stellen we een significante stijging van het aantal milieuvriendelijke wagens bij de Vlaamse overheid vast. Waar er in 2011 amper acht hybride wagens beschikbaar waren, zijn er dat vandaag al 71. In 2012 was er welgeteld één elektrische wagen in gebruik, nu zijn dit er acht”, aldus nog Bert Maertens.

Voorkeurbehandeling in parkeergarages?

De minister overweegt ook nog een opvallend voorstel. Het aantal parkeerplaatsen in de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid is zeer beperkt. Dit is onder meer te verklaren door de erg strenge Brusselse regelgeving en de hoge kostprijs. “Dit heeft tot gevolg dat slechts een beperkt aantal voertuigen kunnen geparkeerd worden in de gebouwen van de Vlaamse overheid. Om het vergoenen van het wagenpark bij de Vlaamse overheid te bevorderen, overweegt de minister om groene wagens bij het parkeren een voorkeurbehandeling te geven”, verduidelijkt Bert Maertens.