Uitwisseling persoonsgegevens met Verenigde Staten

compBeter goed dan snel akkoord over uitwisseling persoonsgegevens met Verenigde Staten

Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein roept de Europese privacy-autoriteiten op de deadline te verschuiven, zodat de Europese Commissie alsnog een nieuw akkoord kan sluiten met de Verenigde staten over de uitwisseling van persoonlijke gegevens. ‘Het is positief dat de bescherming van onze privacy voorop staat bij het sluiten van dit internationaal akkoord over data-uitwisseling. Maar beter een goed akkoord dan een snel akkoord.’

Het Europees Hof van Justitie velde begin oktober een arrest waarin de Safe Harbor-overeenkomst tussen de Europese Commissie en de VS ongeldig wordt verklaard. Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein roept de Europese privacy-autoriteiten op de deadline te verschuiven zodat er alsnog een nieuw akkoord kan komen over de uitwisseling van persoonsgegevens.

Economie en privacy: een én-én-verhaal

‘De uitwisseling van gegevens is heel belangrijk voor onze economie. Het vertrouwen van de gebruikers op vlak van privacy is daarbij onmisbaar. Het is een én-én-verhaal: het evenwicht tussen economische belangen en onze privacy is cruciaal. De Europese Commissie moet daarvoor op zoek naar innovatieve oplossingen die voor alle lidstaten aanvaardbaar zijn. Uiteraard moet ze daarbij rekening houden met de argumenten van het Europees Hof bij de vernietiging van het vorige Safe Harbour akkoord’, aldus Bart Tommelein. ‘Zolang er geen nieuw akkoord is, rekening ik op de privacy-autoriteiten om de bedrijven te ondersteunen om op andere manieren data uit te wisselen mét respect voor onze privacy.’

‘Om het met de woorden van Albert Einstein te zeggen: ‘We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.’ Ik roep dus zowel de Europese Commissie als de Europese privacy-autoriteiten op om out of the box te denken. We hebben een oplossing nodig die de continuïteit van gegevensuitwisseling tussen Europa en de VS garandeert, maar met een betere bescherming van de privacy’, besluit de staatssecretaris.