Voorstel Karel Uyttersprot over het Station Heizijde

0
436
Station Heizijde

Station HeizijdeKarel Uyttersprot en de N-VA Fractie stellen voor om het Station Heizijde in zijn geheel te verkopen en dat er voor een duurzaam en waardig onderkomen wordt gezorgd voor het voortreffelijk werkende Rode Kruis.

Station Heizijde- verkoop
Gemeenteraad 28 januari 2016
(Punt 16: Verkoop woongedeelte Station Heizijde)

Het Station Heizijde behoort tot ons onroerend erfgoed. Het is sinds 12.12.2002 een beschermd monument en sinds 9.9.2004 in het bezit van de gemeente.
In 1904 kwam hier een treinhalte. Het station zelf werd gebouwd in 1907. De bouw en uitbating volgden de ontwikkeling van de lompenfabriek van de familie De Naeyer.

Momenteel is het nog steeds een belangrijke halte op de lijn 60 Dendermonde – Brussel, waar dagelijks vele tientallen pendelaars en scholieren op de trein stappen.

De burgemeester vertelde in de commissievergadering op 26.1.2016: “Gedurende al die jaren hebben wij niet stilgezeten om hiervoor een bestemming te vinden, o.a. via contacten met een sociale bouwmaatschappij”.

Ik weet niet wat de burgemeester bedoelt met “niet stilgezeten”:
• Gedurende 12 jaar is er NIETS gebeurd. Het gebouw bevindt zich in een slechte staat, ook al is het onroerend erfgoed.
• Kapotte ruiten, ingevallen en afbrokkelende muren, slechte dakgoten,… Alleen de kapotte ruiten werden met een houten plank afgedekt.

Het is onaanvaardbaar dat het gemeentelijk patrimonium zo erg en zo lang verwaarloosd wordt! VpEen gedeelte van het gebouw wordt gebruikt door het Rode Kruis voor het geven van opleidingen, de jongerenwerking en de hulppost. Regelmatig hebben hier regiovergaderingen plaats met de Rode Kruisdiensten uit de omgeving. Recent nog stonden zij in voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van de waterellende, onder andere slachtoffers die van de trein kwamen en niet huiswaarts konden.

Het is ronduit beschamend hoe deze dienst, waarvan de vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor de maatschappij, zo door de gemeente gehuisvest wordt.

Langs de kant van het perron heeft men momenteel opnieuw te kampen met stukgeslagen ruiten. Het gebouw is niet geïsoleerd en de verwarmingskosten swingen de pan uit. Bij opleidingen kan men moeilijk de lokalen warm krijgen. Deze dienst tracht het binnenin enigszins bewoonbaar te houden.

Voor deze maatschappelijke en gewaardeerde diensten van het Rode Kruis willen wij een duurzaam en menswaardig onderkomen, in plaats van een verwaarloosd gebouw.
De gemeente telt 27 vergaderaccommodaties en vergaderzalen, exclusief De Biekorf (nog eens 7 zalen), waarvan een groot deel ondermaats gebruikt wordt. Hier kunnen zeker oplossingen gevonden worden.
We verwijzen hiervoor ook naar het advies van de GRC, de Gemeentelijke Raad Cultuurbeleid, die pleit voor een beperkter aantal zalen die goed onderhouden en uitgerust worden. De overige locaties kunnen best een andere bestemming krijgen (advies na een enquête met medewerking van 27 verenigingen).

Dit historisch gebouw, dat al jaren staat te verkommeren, zal openbaar verkocht worden.
Daar kunnen wij zeker mee instemmen! Zo wordt het gebouw behoed voor verder verval en verloedering, als het al niet te laat is.
Het gebouw wordt evenwel in twee gesplitst:
• 2/3den, het zogenoemde woongedeelte, wordt verkocht;
• 1/3de blijft voorbehouden voor het weinig benijdenswaardige onderkomen van de hulpdiensten van het Rode Kruis.

De prijsraming voor de totaliteit van het gebouw bedraagt nog amper € 35 000.
De instelprijs bij de openbare verkoop van het woongedeelte staat op € 27 000.
De restauratie van dit beschermde gebouw kan rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze steun dient bovendien te worden aangevuld met steun van de provincie en de gemeente.

Een dergelijke restauratie heeft heel wat voeten in de aarde: deskundige architecten, ervaren bouwfirma’s, moeilijke procedure, strenge controles door onroerend erfgoed, ingewikkelde plannen, specifieke materialen,…
En dat voor amper 2/3den van het gebouw?!
Gaat men de koper 2/3den laten restaureren en het overige 1/3de verder laten verkommeren?
Gaat de gemeente ook een restauratiedossier indienen voor 1/3de van het gebouw?
Gaat het gebouw in zijn geheel gerestaureerd worden?
Dit dossier gaat volledig voorbij aan de realiteit en mist elke bedrijfslogica. Hier wordt niet op een rationele manier gehandeld, zoals in een bedrijf zou gebeuren.

Daarom stellen wij ook voor:
• Dat het gebouw in zijn geheel wordt verkocht;
• Dat er voor een duurzaam en waardig onderkomen wordt gezorgd voor het voortreffelijk werkende Rode Kruis.

Karel Uyttersprot, N-VA Fractie