Grootste bron van ergernis is zwerfvuil

0
470

vuil

Gemeente Denderleeuw en netheidsverantwoordelijken binden strijd aan tegen zwerfvuil

Denderleeuw beschouwt de aanpak van de zwerfvuilproblematiek in onze gemeente als een beleidsprioriteit. Een belangrijk onderdeel in de strijd tegen zwerfvuil is het project ‘Netheidsverantwoordelijken’, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en geëngageerde verenigingen die zelf de handen uit de mouwen willen steken en hiervoor een vergoeding krijgen. Dinsdag 26 januari kregen de deelnemende verenigingen hun cheque overhandigd.

Een buurt die er niet proper bij ligt, zorgt voor ongenoegen bij de bewoners en vermindert de leefkwaliteit. Niemand woont immers graag in een straat bezaaid met zwerfvuil. Recent onderzoek toonde aan dat zwerfvuil één van de grootste bronnen van ergernis vormt bij de bevolking. Een vervuilde woonomgeving oogt slordig en geeft vaak aanleiding tot bijkomend dumpen van afval terwijl dit in een nette buurt niet het geval is. Daarnaast wordt zwerfvuil ook meer en meer aanzien als een factor die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat. Bovendien kost het opruimen van al dat afval ook nog eens een smak geld.

Schepen van Milieu & Duurzaamheid Sofie Renders: “Hoeveel middelen we ook inzetten, toch blijft zwerfafval nog vaak een doorn in het oog. De gemeentelijke opruimdiensten kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Daarom werd het project Netheidsverantwoordelijken opgestart, als een extra wapen in de strijd tegen zwerfvuil.”

Netheidsverantwoordelijken zijn verenigingen die samen met het gemeentebestuur de zwerfvuilproblematiek in de gemeente willen aanpakken. Ze krijgen hiervoor een mooie vergoeding in de vorm van een gemeentelijke premie.

De taken van deze netheidsverantwoordelijken zijn helder omschreven. Zo ondertekenen zij een overeenkomst met het gemeentebestuur waarin zij zich engageren om drie maal per jaar het zwerfvuil langs een vooraf bepaald traject op te ruimen. Dat is nodig, want het is uiteraard immers zinloos om een straat of buurt op te ruimen waar weinig of geen afval ligt of waar net een opruimactie is gebeurd. Bij elke inschrijving zal daarom telkens een opruimtraject en datum worden afgesproken met de dienst Leefomgeving.

De netheidsverantwoordelijken kunnen bij hun opruimacties rekenen op de steun van de gemeente. Voor elke opruimbeurt kunnen zij bij het gemeentebestuur alle benodigde materiaal ontlenen. Het ingezamelde afval wordt vervolgens op een inzamelplaats gedeponeerd waarna het door de gemeentediensten op de afgesproken datum wordt opgehaald en afgevoerd.

“Vorig jaar waren binnen het project vijf verenigingen actief over het hele grondgebied”, vult schepen Renders aan. “In totaal hebben zij 78 kilometer aan gemeentewegen opgeruimd. Zeker een mooi resultaat, dat we alleen maar kunnen toejuichen en aanmoedigen.”

“Het is duidelijk : het project netheidsverantwoordelijken is een win-win situatie voor iedereen. De plaatselijke verenigingen werken mee aan een properder Denderleeuw en kunnen meteen ook rekenen op een aantrekkelijke vergoeding om de clubkas te spijzen.”

En er is meer: op zaterdag 19 maart organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Denderleeuwse verenigingen een actiedag rond zwerfvuil.

“Niet alleen willen we hiermee de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht brengen. Ook gaan we tijdens de actiedag met tal van vrijwilligers op pad om Denderleeuw opnieuw een stukje netter te maken”, besluit schepen Sofie Renders.