Peter De Roover nieuwe voorzitter N-VA-Kamerfractie

0
459
Peter De Roover

petrerPeter De Roover nieuwe voorzitter N-VA-Kamerfractie

De N-VA-Kamerfractie verkoos vanochtend een nieuwe fractievoorzitter. Kamerlid Peter De Roover volgt Hendrik Vuye op, die zich in opdracht van de partij zal toeleggen op het institutionele project.

Ook de interne organisatie van de fractie werd op de vergadering doorgelicht. Doordat Veerle Wouters zich eveneens voltijds zal wijden aan het communautaire, was ook de positie van ondervoorzitster vacant.

De fractie koos ervoor om een ruimer bureau samen te stellen, dat de fractievoorzitter zal bijstaan in zijn taak. Naast ondervoorzitster Inez De Coninck (Vlaams-Brabant) bestaat dat bureau uit Brecht Vermeulen (West-Vlaanderen), Wouter Raskin (Limburg) en Peter Dedecker (Oost-Vlaanderen).

Door de verschuivingen binnen de fractie werd ook de vertegenwoordiging van de Kamerfractie in het partijbestuur herbekeken. De Kamerfractie verkoos Valerie Van Peel (Antwerpen), Peter Dedecker (Oost-Vlaanderen), Brecht Vermeulen (West-Vlaanderen), Zuhal Demir (Limburg) en Kristien Van Vaerenbergh (Vlaams-Brabant) in het partijbestuur van de N-VA.

Nu Peter De Roover door de fractie werd aangesteld tot fractievoorzitter, is hij ontslagnemend als nationaal penningmeester van de N-VA. Beide functies zijn statutair immers onverenigbaar. De partijraad van de N-VA zal daardoor in februari een nieuwe nationaal penningmeester moeten verkiezen.