24 asielzoekers op komst naar Haaltert

gemeenthaaltert

24 asielzoekers op komst naar Haaltert

De gemeente Haaltert bereidt zich voor op de komst van 24 asielzoekers. Deze asielzoekers zouden begin 2016 aankomen in Haaltert.

Dat Haaltert 24 asielzoekers moet opvangen komt door het verplichte spreidingsplan van de regering. Afgelopen week bezochten afgevaardigden van Fedasil de gemeente Groot-Haaltert om verschillende details te bespreken met de gemeentelijke diensten.

“Op dit ogenblik zijn we eigenlijk aan het nagaan of er mogelijke privé eigenaars willen verhuren en of de aangeboden locaties zullen voldoen aan de voorwaarden zoals vierkante meter per kamer etc .. . We weten immers wel nog niet of het gezinnen, of het alleenstaanden zijn die we moeten opvangen ” zegt Veerle Baeyens.

Hoeveel personen elke deelgemeente van Groot Haaltert zal moeten opvangen is op dit ogenblik nog niet geweten.

De wet voorziet in de mogelijkheid om een verplicht spreidingsplan in te voeren voor de gemeenten. Het doel is om de asielzoekers evenwichtig te spreiden over de verschillende gemeenten. De regering heeft naast het aantal plaatsen dat moet verdeeld worden onder de steden en gemeenten, ook de parameters vastgelegd op basis waarvan deze verdeling zal gebeuren. Er wordt dus rekening gehouden met de draagkracht van de gemeenten en met de reeds geleverde en huidige inspanningen.