UNIZO over goedkeuring circulatieplan Gent

0
573

korenmarkt gentUNIZO over goedkeuring circulatieplan Gent: geen knippen in het centrum zonder invulling van de randvoorwaarden.

UNIZO neemt acte van de nakende definitieve goedkeuring van het circulatieplan voor het centrum van Gent.

UNIZO vraagt rekening te houden met het feit dat het plan sterk kan ingrijpen op de broodwinning van vele ondernemers en hun werknemers, zowel handelaars en horeca als leveranciers en verstrekkers van diensten.

Daarom vraagt UNIZO-Gent eerst alle randvoorwaarden in te vullen vooraleer dit plan daadwerkelijk in te voeren:

De aangekondigde mobiliteitscoach voor ondernemers en handelaars kan hierin ook een rol spelen.

– De R40 moet werken als ringweg.
– De verschillende P&R aan de R40 moeten gerealiseerd zijn,
– Openbaar vervoer moet aanwezig, voldoende soepel (oa kleinere bussen en trams, inschakeling taxiverkeer), frequent en aantrekkelijk zijn,
– Fietsen moet aangenaam en veilig zijn,
– Een zorgvuldig maar vriendelijk handhavingsbeleid, ook ten overstaan van fietsers en de
voertuigen van De Lijn

– Belevering, verzorgen van diensten en andere faciliteiten zoals handenvrij shoppen
moeten uitgewerkt zijn,
– De randvoorwaarden in het parkeerplan (zoals kiss & ride, shop & ride zodat ook wie
minder mobiel is, met de auto naar de stad kan komen) dienen ook ingevuld te zijn,

Er is vooral grote nood aan een positieve communicatie: de communicatie moet positief zijn en bezoekers aan de stad een route aanduiden, eerder dan hen te bestraffen.

Deze moet ook dynamisch worden opgevat en wordt best georganiseerd met alle stake-holders, m.i.v. overleg met de aanbieders van GPS-systemen.

Mobiliteit is een dynamisch gegeven.
– De deelgemeenten rond de Kuip van Gent moeten ook herkenbaar, leefbaar en
bereikbaar blijven en niet enkel als “parking van de Kuip” bekeken worden
– UNIZO vraagt een soepele invoering en ruimte voor snelle bijsturing waar nodig.
Dit aan de hand van een aantal objectieve parameters die de stedelijke kwaliteit kunnen
meten.

– UNIZO lanceert tevens de idee om mobiliteit dynamisch aan te pakken met een verschil tussen dag- en avond/nachtbereikbaarheid. Dit is o.a. belangrijk voor de horeca.