Dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten

winkelstratenUNIZO over advies Raad van State Uplace: Reden te meer om plannen af te voeren

Plannen afvoeren ? Dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten.

“Het dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten. We zeggen dat al vanaf het begin. Het advies van de Raad van State bewijst dit wederom”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. In december keurde de Vlaamse regering het GRUP goed dat de komst van Uplace mogelijk maakte. Ze legde toen wel twee voorwaarden op: een busverbinding en een GEN-station. Komen die er niet tegen eind 2017, dan valt men terug op de bestaande plannen. Dat kan niet, zo zegt de Raad van State nu in een advies, omdat dit in strijd is met een bepaling van de Codex Ruimtelijke Ordening. De Raad van State maakt dus juridisch-technische bezwaren tegen het GRUP, wegens schending van het principe van rechtszekerheid. UNIZO verzet zich al jaren tegen de komst van Uplace. De ondernemersorganisatie vocht Uplace ook al juridisch aan. UNIZO ziet in het advies een bevestiging dat “de regering de plannen voor Uplace maar best diep in de kast opbergt”. Naast de juridische onregelmatigheden in het dossier, stoort UNIZO zich vooral aan de impact die Uplace op de kleinhandel in de kernen zal hebben en het verkeersinfarct dat het project zal veroorzaken.

De komst van Uplace zal volgens UNIZO een negatieve impact hebben op de handel in de Brusselse kern en de handelskernen in de omliggende gemeenten. De gevolgen zullen zelfs tot in Leuven en verder merkbaar zijn. UNIZO voerde eerder onderzoek naar de impact van een shoppingcentrum in de periferie. De binnenstad verliest maar liefst een derde van het totale aantal winkels. De leegstand in de kern stijgt met 21%. UNIZO verwijst naar het Waasland shoppingcenter. In het centrum van Sint-Niklaas alleen al sneuvelden 159 winkels. Een extrapolatie naar Uplace leert dat we in Machelen en Vilvoorde een verlies kunnen verwachten van bijna 1.000 jobs. Voor gans de Vlaamse rand en de Brusselse handelswijken zijn daardoor naar schatting 3.000 jobs bedreigd. Daarnaast zal ook het verkeer nog meer toenemen met de komst van Uplace. Terwijl de ring rond Brussel nu al meer dan verzadigd is.