Zware sancties voor zonnecentra bij overtredingen

Kris Peeters: “Zware sancties voor overtredingen die gezondheid aantasten”

Vicepremier en minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters gelast een intensifiëring van de controles op de kwaliteit van zonnebanken in zgn. zonnecentra. Overtredingen die de gezondheid van de gebruikers rechtstreeks benadelen, kunnen niet, en zullen gericht opgespoord en gesanctioneerd worden, aldus Kris Peeters.

Vorig jaar controleerde de inspectiedienst van de FOD Economie volgens voorlopige cijfers 65 zonnecentra. Midden deze maand is het volledige plaatje bekend. Sinds een goeie maand doet de beroepsorganisatie Febelsol aan mystery shopping. Dat is een anonieme controle van de van leden en kandidaat-leden van de federatie. De federatie deelt eind deze maand de eerste resultaten mee en licht haar aanpak toe. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de gevolgen van het gebruik van een zonnebank werd ook gevraagd. Dat advies wordt verwacht in maart.

zonnecentra“Ik heb de sector de boodschap gegeven dat we een nultolerantie hanteren voor inbreuken die een direct gezondheidsrisico betekenen,” aldus Vicepremier Peeters. Het aantal controles wordt opgedreven. De sancties zijn niet niks: verzegeling, in beslagneming, sluiting.