Duurzame onkruidbestrijding op spoorwegennet

treinN-VA wil duurzame onkruidbestrijding op spoorwegennet

Sinds 2002 zet Infrabel een speciale sproeitrein in om het Belgische spoorwegennet en de spoorwegbermen onkruidvrij te houden. Jaarlijks sproeit die trein enkele honderdduizenden liters met water verdunde pesticiden en herbiciden. Onverdund gaat het om 16.000 tot 24.000 liter. Zorgwekkende cijfers, volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. In een resolutie vraagt hij de regering een werkgroep op te richten om een duurzaam en financieel haalbaar alternatief voor de onkruidtrein uit te werken.

“Binnen de Europese Unie bestaat een duidelijke tendens om chemische onkruidverdelgers te vervangen door meer duurzame middelen”, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Ook ons land werkt hieraan mee. Zo geldt er sinds begin 2015 voor alle openbare diensten en overheden in Vlaanderen een verbod om pesticiden te gebruiken in open lucht. Het gevaar van deze stoffen voor mens en milieu is immers welbekend.” Toch is het toegelaten om af te wijken van dit verbod, wanneer er geen afdoende niet-chemische middelen voorhanden zijn of wanneer chemicaliënvrij beheer een te hoge kost met zich meebrengt. Spoorwegbeheerder Infrabel verkreeg zo’n toelating.

Impact op milieu milderen
Infrabel is zich bewust van de schadelijke impact van chemische onkruidverdelgers. Daarom heeft het sinds de invoering van de onkruidtrein diverse maatregelen genomen om deze impact te milderen. Raskin: “Zo werd er werk gemaakt van een betere selectie van de bestrijdingsmiddelen en een meer gerichte verspreiding van de producten dankzij preventieve bouwingrepen en cameradetectie. Gevoelige zones, zoals waterwingebieden, worden zelfs volledig chemicaliënvrij onderhouden.”

Op zoek naar duurzaam alternatief
De inspanningen van Infrabel blijven niet zonder resultaat: de milieu-impact is de afgelopen jaren sterk gedaald. De hoeveelheid gebruikte producten blijft echter op hetzelfde niveau en kende in 2014 zelfs opnieuw een toename. “De initiatieven van Infrabel om het gebruik van chemische verdelgers in te perken, volstaan helaas niet. We moeten daarom verder durven kijken naar maatregelen voor duurzame onkruidbestrijding, die het gebruik van chemische producten structureel kunnen vervangen”, zegt Wouter Raskin.

In een resolutie roept het N-VA-Kamerlid de regering op een werkgroep samen te stellen die op zoek gaat naar een duurzaam en financieel haalbaar alternatief. “Bedoeling moet zijn om zo gering mogelijk gebruik te maken van chemische verdelgingsmiddelen, zonder de veiligheid van het spoorwegennet in gevaar te brengen. Dat laatste blijft uiteraard topprioriteit”, besluit Raskin.