...

Aktiekomitee N42 wilhet verstand van sommige politici verlichten

n42Vorige week kondigde N-VA fractieleider Matthias Diependaele aan dat de aanleg van de omweg voor de N42 op het investeringsprogramma voor 2018 staat.

“Diependaele verkoopt het vel van de beer voor hij geschoten is en stopt met zijn démarche tientallen mensen in de miserie. Men vergeet makkelijkheidshalve dat de mensen uit de buurt hier slachtoffer worden en de weg bijna naast hun slaapkamer krijgen. Men vergeet dat er nog een procedure loopt bij de Raad van State en dat er nog een bouwvergunning en co moet aangevraagd worden.” zegt Filip De Bodt. “Om het verstand van sommige politici wat op te lichten gaan de mensen van het Aktiekomitee N42 morgen, dinsdag 29 december, van 18u30 tot 19 uur post vatten aan de brug in de Schipstraat.”

De aanleg van de N42 zorgt al dertig jaar voor problemen. Telkens lagen twee keuzes op tafel: het bestaande tracé over een lengte van twee kilometer verbeteren of een nieuw stuk weg aanleggen. In 2003 koos men na een gestuurd lokaal referendum in de wijken rond de N42 voor de aanleg van een nieuw tracé. Het referendum gold niet eens voor gans Herzele maar enkel voor de wijken rond de weg. Iets meer dan de helft stemde toen voor een nieuwe weg. Dat gedeelte van de bevolking woont naast de bestaande weg en ondervindt daar ook de hinder van. vzw ’t Uilekot en vzw Climaxi hebben steeds gesteld dat men een oplossing moet zoeken die voor beide groepen aanvaardbaar is, uitgaand van het statuut van de weg: een lokale verbindingsweg.

Als men de weg verlegt schendt men een open landschap en laat men het verkeer langs de slaapkamers en door de tuinen van andere inwoners razen. Die mensen richtten het Aktiekomitee N42 op. Ze pleitten voor een compromis: verbeter de bestaande weg voor autoverkeer en gebruik het voorziene nieuw tracé voor tractoren en fietsers. Veiligheid en doorstroming zijn er mee gediend.

Filip De Bodt