...

Belgen willen groene wagens als de prijs mee zit

autoBelgen wel te vinden voor groene wagens, vooral als ze ook goed zijn voor de portefeuille

In opdracht van AutoScout24 vroeg Studiebureau GfK meer dan 8 800 Europeanen naar hun mening over de auto van morgen en meer in het bijzonder over alternatieve aandrijvingen. Uit de enquête bleek dat de Belgen overtuigd zijn van het succes van hybride en elektrische auto’s, vooral vanwege de kostenbesparing die ze opleveren.

Voor de vierde keer deed studiebureau GfK onderzoek bij 8 811 Europeanen tussen 18 en 65 jaar oud, in 7 landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Spanje), die zijn samen goed voor twee derde van de jaarlijkse nieuw aangekochte personenwagens in Europa.

De auto van morgen: hybride of elektrisch

Meer dan de helft van de ondervraagde Europeanen (50,7 %) denkt dat de meeste motoren over 25 jaar elektrisch of hybride zullen zijn. Slechts 6,3 % van hen is van mening dat fossiele brandstoffen over een kwarteeuw nog steeds de markt zullen beheersen.

De Belgen staan naar eigen zeggen open voor alternatieve aandrijvingen. Hoewel ze wat hybride motoren betreft (23,9 %) tot de Europese middenmoot behoren, zijn ze iets minder overtuigd van volledig elektrische aandrijvingen (19 % tegenover 26,7 % op Europees niveau). “Als je naar de alternatieven voor de verbrandingsmotor vraagt, worden hybride en elektrische motoren het vaakst genoemd. Om ervoor te zorgen dat die verwachting in de toekomst tot uiting komt in het aantal inschrijvingen, moeten de sector, de media en de beleidsmakers meer inspanningen leveren om de burgers te overtuigen van de voordelen van deze nieuwe technologie,” zegt Vincent Hancart, algemeen directeur van AutoScout24 Belgium.

Twijfels over het bereik

Om het succes van auto’s met een alternatieve aandrijving te verzekeren, moet vooral het bereik ervan worden verbeterd. “Als we vergelijken met onze enquête uit 2012, zien we dat de respondenten tegenwoordig een grotere actieradius verwachten. 70 % van de Europeanen – en van de Belgen – wil ondertussen minstens 500 km kunnen rijden zonder te laden”, verklaart Vincent Hancart, algemeen directeur van AutoScout24 Belgium.

In het noorden van het land voelt men bijvoorbeeld niets voor een bereik van 50 km. De Vlamingen zijn ook de grootste vragende partij voor een actieradius van meer dan 800 km. Voor de Brusselse bestuurders is dat veel minder het geval, omdat zij andere mobiliteitsbehoeften hebben. In Brussel zijn meer mensen te vinden voor een bereik van 100 km dan in Vlaanderen of Wallonië (12,3 % tegenover 3,6% en 4,6 %).

De voordelen van deze andere mobiliteit

Het belangrijkste argument voor alternatieve rijsystemen zijn de kosten van mobiliteit. Zowel in België (82,1 %) als in Europa (84,3 %) hopen de respondenten dat alternatieve aandrijvingen tegen 2040 voor zuinige, betaalbare mobiliteit zullen zorgen. Daarna volgt het beperken van de effecten van verbrandingsmotoren op het klimaat, de gezondheid en het milieu.

Veel Europeanen (81,3 % van de antwoorden) zijn van mening dat alternatieve aandrijvingen het comfort en het rijplezier zullen verhogen. De Belgen zijn daar echter niet zo zeker van (65,7 %).