Akkoord langdurig zieken

dokterAkkoord langdurig zieken juiste keuze voor responsabilisering werknemers én werkgevers

De regering heeft het advies van de sociale partners gevolgd wat betreft de re-integratie van langdurig zieken in de arbeidsmarkt. De N-VA kan zich in dat akkoord vinden.

“Ik ben in de eerste plaats tevreden om te horen dat Maggie De Block haar eenzijdig sanctievoorstel voor langdurig zieken heeft ingetrokken in ruil voor een evenwichtig systeem voor werknemers én werkgevers” zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

Cruciaal is dat nu een rechtvaardig systeem wordt uitgewerkt, dat zowel de langdurig zieken als de werkgevers responsabiliseert. De concrete inhoud van dit systeem zal worden uitgewerkt in het voorjaar van 2016, en wordt uiterlijk in juni 2016 ingevoerd.

“De N-VA pleit voor een evenwichtig systeem waarbij zowel werknemers als werkgevers financiële prikkels krijgen als ze actief of onvoldoende meewerken aan de re-integratie. Je kunt onmogelijk alleen de werknemers re-integratiestappen laten doen en de werkgevers ongemoeid laten. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het hele re-integratietraject”, zegt Spooren.

De regering houdt ook vast aan het regeerakkoord in verband met de termijn voor de opstart van een re-integratieplan. Ten laatste drie maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid moet een re-integratieplan opgestart worden. “Het is de enige manier om de hoge doorstroom van ziekte naar invaliditeit tegen te gaan”, meent Jan Spooren. “De N-VA zal dit dossier van nabij opvolgen en in de komende maanden zelf voorstellen lanceren om werkgevers en werknemers aan te zetten tot re-integratie.”

Essentieel is dat het afgesproken budgettaire rendement wordt gerealiseerd. Concreet betekent dit een besparing van 56 à 100 miljoen in 2016, oplopend tot 500 miljoen in 2018. “Die structurele hervorming is nodig om de ontsporing van de kost van langdurig zieken onder controle te krijgen”, zegt Spooren. Bij ongewijzigd beleid zou dat een meerkost van 1,8 miljard zijn tegen 2018.