...

Schepen uit Aalst wil een propere Carnaval

Schepen uit Aalst wil een propere Carnaval - Aalst Carnaval Sfeer 2013 Voil Janetten DSC0982Schepen Ann Van de Steen uit Aalst wil een propere Carnaval

Tijdens carnaval ontstaat elk jaar een enorme afvalberg in ons stadscentrum (dit jaar 97 ton), wat niet alleen een enorme opruimkost betekent, maar ook voor negatieve berichtgeving in de pers zorgt, en bijgevolg een negatief imago bezorgt aan carnaval of bij uitbreiding aan de stad Aalst. Een plan van aanpak hieromtrent is aangewezen.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : het carnaval is een volksfeest waarbij beleving voor carnavalisten van diverse pluimage centraal staat, zonder het normbesef te verliezen en met oog voor diverse ontwikkelingen.

De charme en authenticiteit van het Aalsters carnaval moet gewaarborgd blijven, al dringen maatregelen zich op om de afvalberg te verminderen…

Waarom proper carnaval?

– Minimaliseren van de milieuverontreiniging en de belasting op het klimaat door het verminderen van de afvalberg.

– Minimaliseren van de opruimkosten en verwerkingskosten.

– Aandacht besteden aan het aspect duurzaamheid en dit zichtbaar maken rondom carnaval.

– Onderzoeken en creëren van draagvlak onder carnavalisten.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : onze diensten zijn ervan overtuigd dat het ook anders kan. Zij willen hiermee ook in dialoog gaan met de carnavalisten om samen met hen enkele maatregelen te overleggen op korte en lange termijn. Dit voorstel wordt gedragen door de diensten Leefmilieu, Evenementen, Economie, Stadsmarketing en communicatie, Preventie, Politie, Onderhoud openbaar domein en i.s.m. de horecacoach en de directeuren Vrije tijd en Mobiliteit en openbaar domein. U ziet, over de departementen heen wordt er naar een oplossing gezocht.

Op korte termijn voorzien wij in een honderdtal tijdelijke afvalbakken langsheen de route. Restafval binnen de diverse feestzones zal opgevangen kunnen worden door de plaatsing van 14 gesloten afvalbakken;

Deze afvalbakken zullen op gepaste wijze bestickerd worden.

Vervolgens zullen er ook promo-campagnes gelanceerd worden naar individuele carnavalisten / Horeca en standhouders/ uitoefenaars van foorstielen.( eventueel via Aalsterse liedjes)

Op langere termijn is het de bedoeling om de carnavalsgroepen zelf te gaan sensibiliseren alsook afspraken te maken aangaan de uitgangswagens.

Er zal door team cultuur en evenementen vervolgens ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van incentives voor “propere” carnavalisten.

Wij hopen hierrond op een constructief overleg met de Aalsterse Carnavalisten.

Voor schepen Ann Van de Steen