De lange arm van China reikt ver

chinaDe lange arm van China reikt (te) ver

China reageert scherp op de resolutie van Kamerlid Peter Luykx die de banden tussen België en Taiwan moet versterken. In een brief aan de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen benadrukt de ambassade dat China zich “ten stelligste verzet tegen het sluiten van officiële akkoorden met de Taiwanese overheid door alle landen waarmee het diplomatieke contacten onderhoudt”.

Ook op de klimaattop in Parijs werd de Belgische delegatie gevraagd geen officiële contacten met de Taiwanezen te onderhouden.

Peter Luykx vraagt minister Reynders niet voor de Chinese druk te zwichten en de door de Kamer goedgekeurde resolutie om te zetten in concrete beleidsstappen.

Resolutie Taiwan
De Kamer nam op 19 november een resolutie aan die de relaties tussen België en Taiwan moet verbeteren. Inhoudelijk konden nagenoeg alle partijen in het halfrond zich vinden in het verhaal van pacificatie, coöperatie, economische belangen en vertegenwoordiging.

Peter Luykx: “De resolutie lag in lijn met het Eén-Chinabeleid dat deze meerderheid onderschrijft. De auteurs maakten dan ook de moeilijke evenwichtsoefening tussen de bilaterale belangen van beide partners en de diplomatieke gevoeligheden die rond het statuut van Taiwan bestaan.”

Op 2 december viel er echter een brief van de Chinese ambassade in Brussel in de bus van de FOD Buitenlandse Zaken. In de brief geeft de ambassade aan “dat de kwestie Taiwan een interne aangelegenheid is en onder de vitale belangen van China valt”. Daarnaast benadrukt de ambassade in niet mis te verstane bewoordingen dat China zich “ten stelligste verzet tegen het sluiten van officiële akkoorden met de Taiwanese overheid door alle landen waarmee het diplomatieke contacten onderhoudt”. China wijst erop dat uitvoering van de Taiwanresolutie “de relatie en de bilaterale samenwerking tussen China en België kan beïnvloeden”.

Peter Luykx: “Het staat de Chinese overheid vrij om haar ongenoegen uit te drukken over de beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar de dreigende ondertoon van de brief is onmiskenbaar. Als democratische instelling mogen we geen enkele vorm van intimidatie accepteren.”

Klimaattop
Peter Luykx vraagt de regering dan ook om niet te zwichten voor de Chinese druk en de aanbevelingen van het parlement niet zomaar naast zich neer te leggen.

In dat kader betreurt Luykx ook de richtlijn die het kabinet Reynders, amper twee weken na de goedkeuring van de resolutie, naar de deelnemers van de klimaatconferentie in Parijs stuurde.

Daarin werd de politieke delegatie gevraagd om geen officiële contacten met de Taiwanezen te onderhouden, teneinde het Eén-Chinabeleid te respecteren. In de resolutie vroegen de Kamerleden nochtans volmondig om de observatorstatus van Taiwan tijdens deze gesprekken te steunen.

Peter Luykx: “De arm van China reikt duidelijk ver, maar wij blijven hopen dat de minister in het vervolg het woord van de parlementsleden hoger in waarde zal schatten dan dat van de Chinese ambassade.”