...

Schepencollege Denderleeuw verdeelt bevoegdheden

denderleeuwSchepencollege Denderleeuw verdeelt bevoegdheden

De leden van het nieuwe college voor burgemeester en schepenen uit Denderleeuw hebben hun bevoegdheden verdeeld.

Burgemeester Alberic Sergooris neemt de bevoegdheden Bevolking, Erediensten, Personeel, Integrale veiligheid, Toerisme en Tewerkstelling op zich.

Eerste schepen Jo Fonck is bevoegd voor Onderwijs en kinderopvang, Burgerlijke stand en begraafplaatsen, Huisvesting en Lokale Economie.

De beleidsdomeinen van schepen Jan De Nul zijn Openbare werken, Mobiliteit, Patrimonium en erfgoed, Groenbeleid en Feestelijkheden.

Schepen Yves De Smet legt zich toe op Ruimtelijke Ordening, Sport en Dierenwelzijn.

Schepen Sofie Renders is bevoegd voor Jeugd, Financiën, Milieu en Duurzaamheid.

Cultuur en bibliotheek, Integratie en gelijke kansenbeleid, Communicatie en ICT gaan naar schepen Jürgen Ruysseveldt.

Ook OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen zetelt in het schepencollege. Hij zal zich toeleggen op Sociale Zaken, Senioren en Sociale fraudebestrijding.