Een op drie fietsen niet in orde met fietsverlichting

fietsWeinig progressie in het gebruik van fietsverlichting. Een op drie fietsen niet in orde met fietsverlichting.

Nu de donkere wintermaanden eraan komen wint het aspect ‘zien en gezien worden’ in het verkeer opnieuw aan belang. Fietsverlichting en reflectie dragen bij tot de zichtbaarheid en bijgevolg de verkeersveiligheid. Nochtans blijkt uit onderzoek dat 1 op 3 jonge fietsers niet altijd gebruik maakt van fietsverlichting.

Daarom drong gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) er tijdens de laatste gemeenteraad op aan om ook als lokaal bestuur deze problematiek te onderkennen en een daadkrachtig sensibiliseringsbeleid te voeren.

Uit het antwoord van de burgemeester D’Haese (N-VA) blijkt dat er deze periode door de lokale politie heel wat aandacht wordt besteed aan dit thema. Zowel preventieve als repressieve controles vinden plaats. In 2014 hebben 28 controles plaatsgevonden, waarbij 766 fietsen werden gecontroleerd.

De preventieve controles, die vooral op scholen worden uitgevoerd, bevestigen echter de resultaten van het onderzoek. In het schooljaar 2013-2014 vonden 10 controles plaats. In totaal werden 893 fietsen gecontroleerd waarvan 327 fietsen of 36,6% niet in orde was. Dit is een tendens die zich al jaren manifesteert.

“Het niet langer verplichtend maken van permanente fietsverlichting verklaart deels waarom er te weinig gebruik wordt van gemaakt. Vele fietsers en vooral jonge fietsers beseffen niet welk risico ze hierdoor lopen. Er worden heel wat acties in Aalst opgezet om fietsers te sensibiliseren en toch is er weinig progressie merkbaar. Het wordt een hele uitdaging voor alle betrokken actoren, zijnde alle beleidsniveaus, maar ook de ouders, het onderwijs en de mobiliteitspartners, om deze tendens te doen keren”, aldus Caroline.