Oplossingen voor huurders van vzw Woonfonds

hurenGent – Oplossingen voor huurders en verhuurders van vzw Woonfonds

De Stad Gent en het OCMW Gent werden eind juni 2015 door de bestuurders van vzw Woonfonds, een sociaal verhuurkantoor, in kennis gesteld dat de bestuurders de gerechtelijke vereffening van de vzw hadden aangevraagd. Voor de Stad Gent en het OCMW was dit een verrassing, omdat tot dat moment gesprekken gevoerd werden over een fusie tussen de twee sociale verhuurkantoren in Gent: de private vzw Woonfonds en het sociaal verhuurkantoor van het OCMW. Doordat de fusie niet langer haalbaar was, bestond de dreiging voor 180 gezinnen dat hun huurovereenkomst zou opgezegd worden. Daarom beslisten Stad en het OCMW Gent onmiddellijk om, in het belang van alle huurders, de noodlijdende vzw maximaal te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Voor het redden van de vzw zelf was het al te laat, maar voor oplossingen voor de verhuringen werden alle pistes onderzocht. De zorg om sociaal wonen en de woonzekerheid van de huurders stond hierbij centraal, evenals de correcte behandeling van eigenaars die verhuren aan het sociaal verhuurkantoor.

‘Als je als lokale overheid wordt geconfronteerd met een dergelijk drama dan ga je niet aan de kant staan. Veel mensen die sociaal huren, zijn kwetsbaar. Het is onze plicht hen maximaal bij te staan want zij hebben hier immers ook niet om gevraagd’, aldus Tom Balthazar, schepen van wonen.

De medewerkers van de Dienst Wonen en het OCMW hebben de afgelopen maanden erg hard gewerkt om de huizen te inventariseren om de overname van de huurovereenkomsten door het OCMW maximaal mogelijk te maken.

Vzw Woonfonds, een sociaal verhuurkantoor met 180 verhuringen, werd op 5 oktober 2015 effectief gerechtelijk ontbonden. Dit betekent dat de vereffening nu in een stroomversnelling komt.

‘Het OCMW zal zijn sociaal verhuurkantoor uitbreiden en versterken. We willen zo kansen geven aan meer mensen die het extra moeilijk hebben op de erg krappe Gentse huurmarkt’, zegt OCMW voorzitter Rudy Coddens. ‘We schenken hierbij de nodige aandacht aan begeleiding en wooncoaching.’

De overname van de huurovereenkomsten van vzw Woonfonds betekent bijna een verdubbeling van het aantal sociaal verhuurde woningen door het OCMW. Het stadsbestuur heeft in de budgetbesprekingen van de voorbije dagen dan ook bijkomend budget beschikbaar gemaakt om het sociaal verhuurkantoor van het OCMW structureel te ondersteunen in deze opdracht.

Een groot deel van de verhuringen kan worden overgenomen door het OCMW. Toch is nog niet voor alle huurders een oplossing. De eigenaars en huurders die van de vereffenaar een opzeg van huurovereenkomst krijgen, krijgen ook een brief van Stad Gent om hen uit te nodigen voor een adviesgesprek. Alle eigenaars kunnen naar een informatieavond komen op 9 november 2015. Alle eigenaars en huurders kunnen een afspraak maken met de Woonwinkel om hun situatie en mogelijke oplossingen te bespreken. Eigenaars kunnen uiteraard ook zelf aan de huidige bewoners verder verhuren, zonder een sociaal verhuurkantoor. Waar een eigenaar rekening moet mee houden, kan hen tijdens zo’n gesprek worden uitgelegd. Voor huurders is woonzekerheid van belang, de huurprijs en het behoud van huursubsidie.

Iedereen die een afspraak wil met de Woonwinkel, kan die maken door in de voormiddag te bellen naar 09 266 76 40. Huurders kunnen via de Woonwinkel ook advies krijgen van de Huurdersbond Oost-Vlaanderen.

Vzw Woonfonds is gesloten. Voor huurders en verhuurders met technische vragen wordt cvba Koekoek wonen ingeschakeld. De technische dienst is gratis bereikbaar op 0800 23 233.