Psychologen niet te spreken over resolutie met N–VA

dokterPsychologen niet te spreken over resolutie met N–VA

De N-VA diende gisteren een resolutie in waarmee ze de terugbetaling van psychologen “claimt.” “Ontstellend dat een meerderheidspartij deze resolutie indient zonder ook maar één keer gesproken te hebben met onze beroepsvereniging,” reageert Roland Sinnaeve, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. “De resolutie staat bol van de fouten. We zijn not amused met deze gang van zaken en we vragen NVA om zich aan te sluiten bij de lopende initiatieven van de meerderheid.” Daarmee zitten de psychologen op één lijn met Nathalie Muylle (CD&V) en het kabinet De Block.

De klinisch psychologen werden vorig jaar (wet van 04/04/2014 over de geestelijke gezondheidszorgberoepen) erkend als een gezondheidszorgberoep. Een logische volgende stap is een terugbetaling van de klinisch psychologen om de toegang tot psychologische hulpverlening te verlagen. “Maar zover zijn we nog niet,” legt Sinnaeve uit: “Eerst moet de wet in uitvoering worden gebracht en hiertoe dienen nog een aantal delicate juridisch moeilijkheden opgelost te worden. De daaropvolgende organisatie van terugbetaling dient zorgzaam te gebeuren. We willen een model met maximaal effect voor cliënten, dat de eigenheid van onze discipline respecteert en dat betaalbaar en duurzaam is. Om dit te bekomen is grondig onderzoek en overleg nodig.”

“Deze resolutie kwam tot stand zonder overleg met de beroepsvereniging en staat dan ook bol van de fouten!” stelt Sinnaeve. “Om te beginnen stellen we ons de vraag of de NVA weet wat het beroep van klinisch psycholoog precies inhoudt. Het voorstel bevat verschillende passages die in strijd zijn met de bestaande wet op de GGZ-beroepen en met de adviesteksten van de Hoge Gezondheidsraad. Zelfs basaal cijfermateriaal, zoals het aantal geregistreerde psychologen bij de commissie of het aantal leden van de beroepsvereniging, klopt niet. Helemaal bedroevend wordt het wanneer de auteurs op basis van lukrake data een schatting maken van de kostprijs van een consultatie. Zeker als we bedenken dat zowel het federaal kenniscentrum als de VVKP al maanden bezig zijn met een grondig becijferd dossier voor te bereiden. ”

De psychologen hekelen overigens dat er wordt voorgesteld dat psychotherapie enkel mogelijk is na verwijzing van de huisarts: “Dit is een bijzonder ouderwetse visie. Psychologen erkennen de centrale rol van de huisarts in het zorgtraject, het belang van goede communicatie en van een grondige evaluatie van eventuele medische problemen. Maar zowel artsen als psychologen zien meer heil in samenwerking en netwerking dan in verplichte doorverwijzing. Multidisciplinair samenwerken in netwerken zal de toekomst zijn, gebaseerd op evidence – based richtlijnen waar de patiënt aan het roer staat.”