Verhoging ereloon logopedisten met 12 euro per uur

witte tandenVerhoging ereloon logopedisten met 12 euro per uur buiten alle proporties

De Beroepsverenigingen van logopedisten (VVL en UPLF) hebben vandaag de conventie opgezegd. Vanaf 2016 mogen zij daardoor vrij hun tarieven kiezen. De logopedisten vroegen een verhoging van het ereloon met 12 euro per uur. ‘Dat is voor ons onaanvaardbaar’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Een jaar lang werkten ziekenfondsen en beroepsverenigingen voor logopedisten intensief aan een interessante hervorming van het zorgaanbod logopedie. Op tafel lag een gedurfd plan met de nadruk op kwaliteit en efficiëntie.

Vanaf 2016 zouden meer patiënten terugbetaling krijgen voor een logopedische behandeling. Mensen die lijden aan het locked-in syndroom, hebben ernstige verlammingsverschijnselen waardoor ze nauwelijks kunnen communiceren. Toch krijgen zij vandaag geen tegemoetkoming als zij een beroep doen op een logopedist. Onder meer die patiënten zouden vanaf volgend jaar wel in aanmerking komen.

In het plan is ook een betere vergoeding voorzien voor logopedisten die op huisbezoek gaan bij patiënten die zich niet kunnen verplaatsen. De patiënt zelf zou daar geen meerkost van ondervinden. Ook ouderbegeleiding voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en stotteren was in het voorstel voor terugbetaling opgenomen. Bovendien zou voor alle patiënten de aanvraagprocedure vereenvoudigen.

Om de nieuwe initiatieven te financieren, zou het aantal terugbetaalde behandelingssessies per pathologie wel verminderen. In het voorstel was zelfs nog ruimte voor een ereloonverhoging voor logopedisten van 1,14 euro per uur en 2 euro per huisbezoek bij patiënten met afasie en dysartrie.

‘Het was een mooi en gedurfd plan waarbij de logopedisten een hoger ereloon krijgen zonder dat de patiënt daar meer voor moet betalen’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Tot onze verbazing blijven de logopedisten een verhoging van het ereloon eisen met 12 euro per uur. Dat is buiten alle proporties, zeker in het licht van de budgettaire beperkingen.’

De ziekenfondsen blijven erbij dat er een eerlijk voorstel op tafel ligt met aandacht voor zowel de patiënt als de logopedist. Het is nu aan het Riziv en minister Maggie De Block om verdere stappen te zetten. Luc Van Gorp: ‘Als alle verdere pogingen mislukken, hopen we dat de logopedisten zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en alsnog individueel de conventie ondertekenen zodat onze leden geen meerkost van 25 procent moeten verduren.’