N-VA wil huisverbod strenger toepassen

gevangN-VA wil huisverbod strenger toepassen

Een wetsvoorstel van N-VA-parlementslid Kristien Van Vaerenbergh moet ervoor zorgen dat daders van intrafamiliaal geweld vaker een huisverbod krijgen. De overtredingen op het huisverbod, die door een lacune in de wetgeving momenteel onbestraft kunnen blijven, zullen worden bestraft. Van Vaerenbergh wil ook de mogelijkheid creëren de dader van intrafamiliaal geweld onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, zodat politie en parket in alle rust de zaak kunnen onderzoeken. Nu moet het parket à la minute beslissen over het instellen van een huisverbod.

Intrafamiliaal geweld blijft een groot probleem. In 2014 registreerde de politie 51.040 feiten van intrafamiliaal geweld. Het merendeel hiervan (38.162 gevallen) speelde zich af binnen het koppel. Het ging daarbij zowel om fysiek (19.842 gevallen) als psychisch (18.320) geweld. In drie op de vier gevallen is de man de dader van dit partnergeweld.

Uit de cijfers van het openbaar ministerie blijkt dat de parketten in 2013 61.028 feiten van echtelijk geweld registreerden, waarvan 24.550 voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De wetgever heeft getracht intrafamiliaal geweld in te dijken door het parket de mogelijkheid te geven de dader van het intrafamiliaal geweld een huisverbod op te leggen. In de praktijk blijkt echter dat dit huisverbod nauwelijks wordt toegepast. De laatste twee jaren werden slechts 65 huisverboden opgelegd. In 24 van die 65 gevallen werd het huisverbod overtreden.

Huisverbod strenger toepassen
N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vindt dat meer moet gebruik gemaakt worden van het huisverbod. “Huisverbod is bij uitstek een preventieve maatregel die geweld voorkomt”, zegt Van Vaerenbergh. “Daarnaast is de maatregel ook slachtoffervriendelijk. Het slachtoffer, bijvoorbeeld een moeder met kinderen, kan gewoon thuis blijven terwijl de dader tijdelijk ergens anders moet verblijven.”

Van Vaerenbergh bepleit dan ook een wetswijziging die het huisverbod beter toepasbaar moet maken. Een lacune in de bestaande wetgeving zorgt ervoor dat een overtreding van het huisverbod ingesteld door de procureur des Konings wél strafbaar is, maar de periode van eventuele verlenging door de familierechter niet.

In de praktijk betekent dit dat een overtreding van het huisverbod ingesteld door de familierechter enkel kan bestraft worden als het slachtoffer een klacht indient wegens bv. belaging. Vele slachtoffers durven dat niet.

Overtreding: 1 jaar cel
Van Vaerenbergh wil verder de strafmaat voor een overtreding optrekken van zes maanden naar een jaar cel. “Dit heeft twee positieve gevolgen: de celstraf kan niet meer automatisch worden omgezet in elektronisch toezicht. En de pleger van intrafamiliaal geweld zal zijn straf niet meer thuis bij de slachtoffers uitzitten.”

Als de strafmaat tenminste 1 jaar bedraagt, bestaat de mogelijkheid de pleger onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dit aanhoudingsmandaat heeft als positief effect dat politie en parket meer tijd krijgen om de situatie ten gronde in te schatten. Ze zullen dus niet meer à la minute moeten beslissen over een huisverbod.