Record aantal bezoekers voor Zorgbeurs

zorgbeursRecord aantal bezoekers voor Zorgbeurs.

Vandaag bezochten meer dan 1.000 leerlingen en werkzoekenden de Zorgbeurs in het Elzenveld in Antwerpen. Ze maakten kennis met een brede waaier aan opleidingen in de zorgsector en ontdekten tal van zorgberoepen op een interactieve manier. De aanwezigheid van zorgrobot ZORA was een primeur voor de Zorgbeurs. Deze 4de editie werd voor het eerst georganiseerd vanuit ‘Zorgtalent’, het partnerschap van de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB.

Via Zorgtalent werden leerlingen uit het secundair onderwijs, werkzoekenden en geïnteresseerden uitgenodigd om kennis en informatie over de zorgsector te verzamelen op de Zorgbeurs. Met succes! De ‘Opleidingsvloer’ en in de ‘Proeftuin’ van deze 4de editie kreeg een record aantal bezoekers over de vloer.

Scholen en werkgevers in de sector stelden hun studieaanbod en activiteiten voor. Naast de traditionele infostanden konden de jongeren verschillende jobs in de zorgsector concreet beleven met voorbeelden uit de praktijk. Innovatieve workshops rond bijvoorbeeld reanimatie en EHBO, demonstraties van kantelbedden en externe bedrijfsbezoeken in een woonzorgcentrum, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties stonden op het programma.

Zorgrobot ZORA

De aanwezigheid van zorgrobot ZORA was een primeur voor de Zorgbeurs. Het is de eerste ‘humanoïde’ robot ter wereld die ingezet wordt rechtstreeks bij de mensen. Ze werd al ingeschakeld in woonzorgcentra met bejaarden, in scholen met jonge autistische kinderen en op ziekenhuisafdelingen zoals pediatrie, neurologie en kinderrevalidatie. Via een workshop werd getoond hoe technologie wordt aangewend binnen de zorgsector. Vandaag zijn er al 130 ZORA’s geplaatst over heel België, Nederland en Frankrijk. Een aantal scholen hebben het manipuleren van deze robot ook al opgenomen in het lessenpakket.

Zorgtalent

Deze zorgbeurs vond de voorbije drie jaar plaats in Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Deze tweede Antwerpse editie is voor het eerst georganiseerd vanuit ‘Zorgtalent’. Hoewel er voldoende opleidingen bestaan die beantwoorden aan de behoeften van de zorgsector, kampt deze sector al jaren met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Er zijn heel wat jobs in de zorgsector die moeten ingevuld worden. De toenemende vergrijzing van de bevolking, ook in Antwerpen, zorgt voor een toenemende bezorgdheid in de sector. Tegelijkertijd kent de samenleving een structurele werkloosheid, voornamelijk bij jongeren en in de steden.

Met ‘Zorgtalent’ slaan de provincie, stad Antwerpen en VDAB de handen in elkaar om meer studenten en werkzoekenden te inspireren voor een job in de zorgsector. Zorgtalent promoot de zorgsector als interessante werkgever. Daarnaast wil Zorgtalent de opleidingen bekend maken bij de studenten en de keuze van de opleiding beter afstemmen op de competenties van de student.