Betere bescherming voor wie online reispakket boekt

De reis naar de Filipijnen1Betere bescherming voor wie online reispakket boekt

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een modernisering van de wetgeving rond pakketreizen. N-VA-Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt, die voor de ECR-fractie over dit dossier onderhandelde, is tevreden met het akkoord: “Met deze nieuwe regels wil Europa consumenten die online reizen boeken beter beschermen. Ze moeten dezelfde rechten hebben als mensen die dit via een reisbureau doen.”

Concreet gaat het over websites waarop je zelf jouw reispakket kan samenstellen. “Online consumenten kunnen al enige tijd via een doorkliksysteem zowel vluchten, hotel als een auto op dezelfde website boeken. Maar het was vaak onduidelijk welke bescherming reizigers genoten als een van de diensten die deel uitmaakten van dat pakket failliet ging. Met de nieuwe regels schept Europa meer helderheid”, zegt Van Bossuyt.

De wetgeving zorgt ervoor dat reizigers onder andere beschermd zijn tegen prijsstijgingen, faillissementen van één of meer dienstenverlener(s), en onvermijdelijke situaties zoals natuurrampen. Europa legt ook duidelijke regels vast over het overdragen van je reis naar een andere reiziger, het beëindigen van je contract en informatie die de handelaar aan de reiziger moet meedelen.

De onderhandelingen met de Raad, die de 28 lidstaten op één lijn moest krijgen, waren niet altijd gemakkelijk, stelt Van Bossuyt. “Voor mij was het belangrijk dat we een gebalanceerd akkoord bereikten, waarmee we de consumenten voldoende beschermen maar vooral ook de betrokken sectoren niet kapot reguleren. Ik heb dit tijdens de onderhandelingen binnen het Europees Parlement en met de Raad steeds als een prioriteit beschouwd.”

Vertrek je op reis, bezoek www.handigevakantietips.nl