...

Stijgend aantal niet-begeleide minderjarigen vraagt asiel aan

SarahStijgend aantal niet-begeleide minderjarigen vraagt asiel aan

De voorbije maanden was er een enorme stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat asiel aanvroeg in België. Van de 1.305 minderjarigen die in 2015 (cijfers tot en met augustus) een asielaanvraag indienden, werden 733 minderjarigen onderworpen aan een botscan. In 506 gevallen (69 procent) bleek de vermeende minderjarige eigenlijk meerderjarig te zijn. Dit blijkt uit een vraag die Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stelde.

Tot en met september 2015 vroegen in totaal al 1.787 niet-begeleide minderjarigen asiel aan in ons land: negentien daarvan zijn jonger dan 12 jaar, 107 tussen de 12 en de 14 jaar. Alle minderjarigen worden opgevangen in speciale Observatie en Oriëntatiecentra met extra intensieve begeleiding. Jongeren waar er toch enige twijfel ontstaat over de leeftijd worden in een apart centrum opgevangen in Holsbeek, om vervolgens een leeftijdsonderzoek te laten doen.

Sarah Smeyers: “Vaak is het zo dat deze jongeren gewoon zelf hun leeftijd niet kennen, omdat ze uit landen komen waar er geen geboorteakte wordt opgemaakt. Maar helaas is het ook zo dat een aantal personen zich voor minderjarig uitgeeft, omdat men weet dat minderjarigen niet teruggestuurd worden en bovendien extra bescherming genieten. De staatssecretaris heeft extra middelen ingezet om dit misbruik tegen te gaan.”

De staatssecretaris laat Fedasil, Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij (Justitie) gecoördineerd samenwerken, opdat de onderzoeksperiode zo kort mogelijk zou zijn. Voor de hoge instroom van asielzoekers duurde het nog 21 dagen vooraleer het resultaat van de botscan bekend was, nu is die slechts 9 dagen.

Sarah Smeyers: “Het is goed dat zelfs in tijden van crisis de staatssecretaris prioriteit geeft aan het bestrijden van mogelijke misbruiken, zodat er geen extra instroom van vermeende minderjarigen zou komen.” De Dienst Voogdij is ondertussen ook volop bezig met het aantrekken van extra voogden. Dit is belangrijk voor de begeleiding van deze kwetsbare minderjarigen.

Ook op Vlaams niveau wordt er werk gemaakt van de opvang en steun van de minderjarige vluchtelingen. Vlaams Parlementslid Lorin Parys: “Het is hartverwarmend dat 1.800 Vlamingen zich ondertussen opgegeven hebben om via pleegzorg hulp te bieden aan gezinnen en niet-begeleide minderjarigen. Mits een goede screening en een gelijke behandeling van alle pleegkinderen, kan dit ook een geschikte piste zijn om sommige niet-begeleide minderjarigen onderdak en begeleiding te bieden.”