Bpost krijgt concessie voor bezorging van erkende kranten en tijdschriften

gazetDe federale regering wijst concessies bezorging erkende kranten en tijdschriften toe aan bpost, dit is een belangrijke stap voor bpost én werkgelegenheid zegt Kris Peeters

De Ministerraad heeft vandaag beslist om de concessies voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften toe te wijzen aan bpost. bpost was de enige van de 3 kandidaten die in mei 2015 een offerte indiende bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De offerte van bpost werd grondig onderzocht en beoordeeld op regelmatigheid, financiële onderbouw, prijs en kwaliteit. De concessieovereenkomst zal worden gesloten voor een periode van 5 jaar. Vicepremier Kris Peeters toont zich tevreden over de toewijzing aan bpost: “Er is zorgvuldig werk geleverd. Dit is een belangrijk moment voor bpost én voor de werkgelegenheid die de onderneming genereert, een onderneming die haar dienstverlening uitvoert met eigen werknemers. ”

De bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften is een dienst van algemeen economisch belang die momenteel is toevertrouwd aan bpost. Sinds 1 januari 2011 is de Belgische postmarkt geliberaliseerd en wordt geen enkele postdienst meer voorbehouden aan bpost. In een besluit van de Europese Commissie van 2 mei 2013 over de diensten van algemeen economisch belang door bpost, staat dat de toewijzing van de bezorging van erkende kranten en tijdschriften door middel van een concessieprocedure moet plaatsvinden.

In die context publiceerde het BIPT in 2014 een aankondiging van concessie en een oproep tot het indienen van de kandidaturen voor de bezorging van erkende dagbladen en erkende tijdschriften. Het BIPT ontving 3 kandidaturen: van bpost, BD (Belgische Distributiedienst) en AMP (Agence et Messagerie de la Presse). Zij werden alle drie uitgenodigd om voor 18 mei 2015 een offerte in te dienen. Het BIPT heeft uiteindelijk enkel van bpost een offerte ontvangen.

De offerte van bpost werd inmiddels onderzocht en beoordeeld op regelmatigheid, financiële onderbouw, prijs en kwaliteit. Nu ook de onderhandelingen over de offerte bevredigend zijn afgesloten, heeft de Ministerraad vandaag beslist om de concessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften toe te wijzen aan bpost. De concessieovereenkomsten zullen worden gesloten voor een periode van 5 jaar. Die periode gaat in op 1 januari 2016. De procedure wordt nu opgevolgd door de Europese Commissie in het kader van de uitvoering van het Besluit van 2 mei 2013.