Een jaar Theo Francken

Theo FranckenEen jaar Theo Francken – Door de ogen van Theo Francken.

“Exact een jaar geleden legde ik de eed af, het begon direct met het eerste ‘relletje’ over onze V-tekenvingers bij die eedaflegging. Dit eerste mineure incident was nog maar een voorproevertje voor wat komen zou, tot Laurette Onkelinckx en zelfs doodsbedreigingen incluis. Alvast één constante het afgelopen jaar: de felle kritiek ging maar zelden over de inhoud, over mijn beleid, maar des te meer om mijn persoon, de partij of de persoonlijke frustraties van sommigen.

Op vlak van beleid heb ik nog niet veel kritiek gekregen, soms wel wat opmerkingen en suggesties die ik ter harte probeer te nemen. Het inhoudelijk debat over asiel en migratie in de Kamer verloopt immers wel constructief en respectvol in mijn ogen.

Het afgelopen jaar was het zwaarste politieke jaar sinds ik 15j geleden in de Wetstraat begon. Terreur, jihadisme, een Exodus … en dat alles in ‘t eerste jaar van deze bestuursperiode. Ik ben benieuwd wat we allemaal nog gaan meemaken. Het zijn bangelijke tijden, zoveel is zeker. De wereld is grondig aan het veranderen.

Ik beloof jullie mijn volle engagement. Met de kracht van de overtuiging.”