Termont laat bewoners prostitutiebuurt in de steek

raamprostitutieTermont laat bewoners prostitutiebuurt in de steek zegt N-VA Gent

Burgemeester Termont kondigt vandaag in de pers aan dat hij het dossier van de verhuis van het prostitutiekwartier stil legt.

Voor de Gentse N-VA kan dit niet. Overlast en onveiligheid blijven de buurt immers teisteren. Het is dringend tijd om stappen voorwaarts te zetten, niet om zaken te blokkeren. Een burgemeester moet oplossingen aanreiken die een draagvlak bij de mensen hebben, in plaats van diezelfde mensen gewoon in de steek te laten.

Gemeenteraadslid Elke Sleurs: “Ik betreur de houding van de burgemeester. Ik heb het gevoel dat kritische bewoners die duurzame oplossingen willen voor de problemen in hun wijk nu worden gestraft. Omdat ze durven protesteren tegen de aanpak en het gebrek aan daadkracht van het stadsbestuur. Burgers hebben daarbij vanzelfsprekend het volste recht om naar de rechtbank te stappen wanneer hen dat goeddunkt.”

Raadslid Sleurs roept de burgemeester op om af te zien van zijn beslissing, en om integendeel met volle kracht vooruit te stomen. De uitvoering van het bestaande stappenplan en ook de dialoog met de buurt moeten verder gezet worden. Inspraak en participatie zijn toch zo belangrijk voor paarsgroen?