Meldingen van kindermishandeling spectaculair toegenomen

geweldOpvallende stijging kindermishandeling bij meldpunt. Het aantal meldingen van geweld bij 1712 stijgt met 40%

Het aantal meldingen in Vlaanderen bij het Meldpunt 1712, een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, steeg op een jaar tijd met meer dan 40 procent. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) maakte. “5.823 Vlamingen waren vorig jaar betrokken bij een melding over geweld bij 1712. Vooral het aantal meldingen over kindermishandeling stijgt. Bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling blijven de cijfers stabiel maar gaat het om 10.000 betrokken kinderen, een hallucinant hoog getal”, zegt Parys. “Het lijkt er dus op dat steeds meer kinderen de weg naar 1712 vinden, dus is het een goede zaak dat er binnenkort een aangepaste werking, communicatie en website voor jonge kinderen komt.”

Het Meldpunt 1712 werd gelanceerd op 1 maart 2012, waardoor de cijfers van het eerste werkingsjaar geen volledig jaar bestrijken. Lorin Parys verduidelijkt: “In 2012 bedroeg het aantal aanmeldingen bij 1712 ongeveer 2.548, in 2014 waren dat er al 5.673. De cijfers hoeven niet enkel te wijzen op een stijging van geweld. De stijging kan ook te maken hebben met een toenemende naamsbekendheid van het Meldpunt 1712.”

Meer vrouwen dan mannen bij 1712
Parys: “Opvallend meer vrouwen dan mannen waren betrokken bij een melding van geweld. Geweld kan trouwens verschillende vormen aannemen van fysiek geweld tot fysieke en emotionele verwaarlozing of seksueel misbruik behelzen.”

Kwetsbare kinderen
“Het zijn vooral de gevallen van kindermishandeling en kindermishandeling binnen de familie die spectaculair toenemen in de meldingen bij 1712, van 1.388 in 2013 naar 2.345 in 2014”, zegt Parys die ook de cijfers van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling onder de loep nam. “In tegenstelling tot 1712 blijven de cijfers bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling nagenoeg stabiel. In 2010 waren er 7.553 meldingen, vorig jaar 7.542. Het gaat dan om bijna 10.000 kinderen. Dat blijven hallucinant hoge cijfers. Bij de Vertrouwenscentra worden er trouwens opvallend minder meldingen van lichamelijke mishandeling en verwaarlozing gemaakt en daalt het aantal incestmeldingen met 173 naar 850 op één jaar tijd. Grensoverschrijdend gedrag van de minderjarige zelf neemt dan weer toe van 54 meldingen in 2013 naar 94 vorig jaar.”