...

Despoot Thierry waant zich God in Linkebeek

linkebeekDespoot Damien Thierry waant zich al heel wat jaren God in Linkebeek. Volgens hem zijn bijzondere wetten alleen van toepassing op anderen en dienen die niet voor hem. Het met de voeten treden van de democratie zoals hij zijn niet benoeming steeds verwoord geld enkel voor de Franstaligen. Na de benoeming van de nieuwe burgemeester Erik De Bruycker door minister Homans kon iedereen zien en horen wat democratie voor Damien Thierry betekent.

“U heeft als burgemeester niet de moeite gedaan om de veiligheid te garanderen van deze gemeenteraad. Daarmee bewijst u dat u incompetent bent.”Hij is zelf al jaren incompetent zo liet een Vlaamse toeschouwer zich ontvallen. Damien Thiéry, de jarenlange niet-benoemde burgemeester van Linkebeek, drijft zijn opvolger Eric De Bruycker meteen in het nauw. Dat was het respect dat de despoot van Linkebeek toonde tegenover de nieuwe burgemeester.

Maar het ging nog verder toen Thierry ook nog eens in het Frans begon en de Vlamingen daar luid tegen protesteerden, wilden de Franstaligen de aanwezige leden van de Vlaamse Volksbeweging en TAK  aanvallen. Toen de aanwezige politie tussenkwam werden die verweten van de Flaminganten te beschermen in plaats van de Franstaligen, die notabene zelf agressief uit de hoek kwamen. Of de wereld op zijn kop!

Er waren zelfs Franstaligen die affiches de hoogte instaken met:” Democratie, de pot op met de raad van state”. Wat eens te meer bewijst dat de wet enkel telt voor de Vlamingen il faut le faire. Uiteindelijk verliet de voltallige meerderheid het gemeentehuis na de nodige show en kon de gemeenteraad niet meer doorgaan. De nieuwbakken burgemeester liet alles over zich heen gaan en reageerde kalm op het gebeuren: Hij sloot af met:” Dit was een circus Linkebeek onwaardig en met Thierry als Clown”. Dit laatste werd door vele Vlaamse aanwezigen beaamt.

Na afloop van de gemeenteraadszitting kondigde Thiéry aan dat hij naar de Raad van State stapt om de benoeming van Eric De Bruycker als burgemeester aan te vechten. “We zijn op dit ogenblik samen met mijn advocaten nog de argumentatie aan het ontwikkelen. De brave man vergeet dat hij al twee keer voor diezelfde raad van state in het ongelijk is gesteld.

Er is daarnaast ook de piste om op Europees niveau een initiatief te ondernemen of de organisatie van nieuwe verkiezingen. Op dit ogenblik is hierover nog niets beslist. Eén positief punt De Franstaligen beginnen Nederlands te leren buiten de affiches Democratie, de pot op met de raad van state, hoorden we ook N-VA en Vlamingen buiten! Het is nog niet veel maar is toch al een begin. Het circus”Linkebeek” wordt ongetwijfeld vervolgd.