Eric De Bruycker nieuwe burgemeester van Linkebeek

homansVlaams minister Liesbeth Homans benoemt gemeenteraadslid Eric De Bruycker tot burgemeester van Linkebeek. Of dit in goede aarde zal vallen in Linkebeek, daarover hebben veel hun twijfels. Morgen is het gemeenteraad in Linkebeek. Hier en daar zijn er al berichten op Face-Book die spreken van een spektakel tijdens de gemeenteraad. Eric De Bruycker aanvaardt de aanstelling maar voegt er wel aan toe als er geen samenwerking komt van de Franstalige meerderheid hij dit ambt opnieuw ter zal beschikking stellen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) hoop dat er nu een einde komt aan de carrousel in de faciliteitengemeente.

Op 17 september benoemde Vlaams minister Homans schepen Yves Ghequière tot burgemeester van Linkebeek. “Die benoeming gebeurde met respect voor de wet en de lokale politieke machtsverhoudingen”, aldus Homans. Ghequière maakt immers deel uit van de Linkebeekse meerderheidsfractie die 13 van de 15 verkozenen telt, waaronder waarnemend burgemeester Damien Thiéry. Op 22 september verklaarde Ghequière echter dat hij het burgemeestersambt niet aanvaardde. Damien Thiéry liet daarenboven weten dat geen enkel lid van zijn lijst kandidaat voor het burgemeestersambt is. De Franstalige meerderheid in Linkebeek plaatste zich hierdoor niet enkel boven de Bijzondere Wet maar negeerde ook tweemaal de rechtsspraak van de Raad van State – het hoogste administratieve rechtscollege in ons land.

Onze rechtsstaat functioneert enkel als alle overheden van het land onze democratische rechtsregels uitvoeren en de uitspraken van het hoogste administratieve rechtscollege respecteren. “In Linkebeek legt de meerderheid al jaren de wetten en de rechtspraak naast zich neer, hieraan moet een einde komen”, aldus minister Homans.

Vandaar dat minister Homans nu Eric De Bruycker, die deel uitmaakt van de gemeenteraad en lid is van de Prolink-fractie, tot burgemeester benoemt. Hij legt morgen bij de gouverneur van Vlaams-Brabant de eed af.