...

Nieuw algoritme voorspelt geldboete, rijverbod of gevangenisstraf

flitspaalNieuw algoritme voorspelt geldboete, rijverbod of gevangenisstraf!

Meer en meer Belgische weggebruikers die een verkeersovertreding hebben gepleegd gaan online op zoek naar informatie over de geldboete, het rijverbod of zelfs de gevangenisstraf die ze mogen verwachten.

De informatie die ze hiervoor online kunnen raadplegen op diverse overheidswebsites is echter niet altijd eenduidig, noch transparant en dikwijls niet aangepast aan de rechtspraak in de praktijk: zo wordt het negeren van een rood stoplicht niet overal op dezelfde wijze bestraft en is er doorgaans ook sprake van interpretatie van de rechtbank.

Daarom lanceert internetondernemer Alexander Schmitt een nieuwe website en applicatie www.boetecalculator.be.

Alexander ontwikkelde samen met enkele partners, waaronder advocaten gespecialiseerd in het Belgisch verkeersrecht, een algoritme dat bij de berekening van een geldboete, rijverbod of gevangenisstraf rekening houdt met 3 bronnen: de wet, een database van 2.500 uitspraken Belgisch verkeersrecht en het actuele vervolgingsbeleid per gerechtelijk arrondissement.

Het algoritme gaat op basis van de verstrekte informatie op zoek in de wet en achterhaalt wat het wettelijk kader stelt in het specifieke dossier. Het algoritme houdt hierbij ook rekening met gegevens zoals jonge bestuurder, staat van herhaling, bijzondere omstandigheden, professioneel bestuurder en andere.

Wat het algoritme en dus de boetecalculator onder meer uniek maakt, is dat bij de ontwikkeling en uitwerking ervan beroep werd gedaan op een database met uitspraken Belgisch verkeersrecht. Schmitt werkt hiervoor samen met enkele advocaten die doorheen de jaren zo’n 2.500 uitspraken verkeersrecht verzamelden. Elke aanvraag kan dus ook worden vergeleken met soortgelijke, voorgaande uitspraken.

Op regelmatige basis wordt er bij de diverse gerechtelijke arrondissementen gepeild wat het actueel vervolgingsbeleid voor de diverse verkeersovertredingen zijn. Het algoritme wordt op basis van deze feedback voortdurend aangepast.

Deze drie bronnen zorgen voor een accurate berekening van de gevolgen van een verkeersovertreding.

Kan er altijd een berekening worden gemaakt?

Bij de meeste aanvragen kan onmiddellijk een accurate berekening worden gemaakt en wordt deze ook onmiddellijk weergegeven. In sommige gevallen heeft de calculator extra informatie nodig om een correcte berekening te kunnen maken. In dit geval, indien de betreffende persoon dit wenst, zullen we contact opnemen om deze informatie te bekomen en alsnog een berekening te maken.

In de huidige versie van de boetecalculator kan men een berekening uitvoeren voor vluchtmisdrijf, overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs en negeren van een rood licht. In de nabije toekomst zal elk type overtreding worden toegevoegd aan het algoritme.