Toekomst batterijtechnologie voor thuisgebruik

zonnecellenN-VA ziet grote toekomst voor batterijtechnologie voor thuisgebruik en op wijkniveau

Om te vermijden dat soms zonnepanelen of windmolens afgekoppeld worden als er veel zon, respectievelijk wind is, wil de N-VA dat Vlaanderen volop gaat inzetten op batterijtechnologie in combinatie met een slimme meter en dit voor zowel thuisgebruik als ter ondersteuning van het elektriciteitsnet. Thuis- en wijkbatterijen kunnen de pieken in zowel de productie als consumptie van elektriciteit afvlakken. Ze zorgen ervoor dat er minder dure piekcentrales nodig zijn bij piekverbruik. Hierdoor kan de thuisbatterij zichzelf al gedeeltelijk terugverdienen, maar onvoldoende. Een tarifair en wettelijk kader voor de thuisbatterij ontbreekt. Daar wil de N-VA zo snel mogelijk verandering in brengen.

Andries Gryffroy, de energiespecialist van de N-VA in het Vlaams Parlement, kreeg van zijn fractie het groen licht voor een zogenaamde conceptnota. De nota heeft tot doel de discussie over het onderwerp binnen het Vlaams Parlement aan te gaan en moet leiden tot decreetgeving die de installatie van thuisbatterijen mogelijk maakt en stimuleert. Andries Gryffroy: “Nu het idee van energie-eiland weinig kans lijkt te maken, moeten we volop gaan voor de thuis- en wijkbatterij.”

Op piekmomenten van zonneschijn of wind is er vandaag vaak een overproductie van groene energie. Om overspanning op het net te voorkomen, worden op deze momenten installaties van zonnepanelen of windturbines afgeschakeld van het net. Thuisbatterijen gecombineerd met een slimme meter, gekoppeld aan de thuisinstallaties voor zonnepanelen, zouden het teveel aan eigenproductie kunnen opslaan. Omgekeerd zouden thuisbatterijen ook productietekorten kunnen opvangen. Als de vraag het normale aanbod overtreft, zou de energie van de thuisbatterijen kunnen worden aangesproken. Vandaag worden reservecentrales ingeschakeld om de piekvraag op te vangen. Deze strategische reserve, die een federale bevoegdheid is, kost handenvol geld, want deze centrales liggen de meeste tijd gewoon stil.

“Met 235.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen heeft een combinatie van zonnepanelen met een thuisbatterij een groot potentieel”, zegt Andries Gryffroy. Eén achter-de-meter-batterij levert ongeveer 2 kW continu vermogen en 3,3 kW piekvermogen. 150.000 thuisbatterijen zouden dus 300 MW continue en 495 MW piekvermogen kunnen leveren. Dat stemt overeen met de productie van een grote piekgascentrale. Een nieuwe gascentrale kost weliswaar minder dan de thuisbatterijen vandaag nog kosten. Maar het is slechts een kwestie van tijd en volume voor de prijsvergelijking in het voordeel van de batterijen omslaat.”

De N-VA vindt dat Vlaanderen zich dringend op de komst van de thuisbatterij moet voorbereiden. Voor alles moet er een wettelijk kader gecreëerd worden, zodat thuisbatterijen achter-de-meter, maar ook wijkbatterijen in het distributienet, wettelijk mogelijk worden en gekeurd kunnen worden. Verder roept de conceptnota de Vlaamse overheid op om voldoende te investeren in onderzoek en om proeftuinen op te zetten. Deze proeftuinen hebben als doel legistieke en technische drempels te detecteren en er een oplossing voor te bieden, en de technologie rendabel te maken. De rendabiliteit zal afhankelijk zijn van de combinatie van een slimme meter met een nieuw flexibel tarief, maar ook in combinatie met de toekomstige vaste vergoeding in functie van de effectieve gebruikte capaciteit.

In de toekomst zal uw energiekost niet alleen afhankelijk zijn van hoeveel en op welk tijdstip u zelf kan opslaan of afladen of rechtstreeks verbruiken, maar ook in functie van welke elektrische aansluiting een verbruiker effectief nodig heeft. De thuisbatterij-eigenaars kunnen namelijk hun investering terugverdienen door te verbruiken of de batterijen op te laden op de uren dat de prijzen laag zijn of de batterij te ontladen als de prijzen hoog zijn. Hierdoor zal ook het bestaande forfaitaire prosumententarief verdwijnen, en betaalt men enkel wat men effectief via de slimme meter op het net zet. Ten slotte, maar niet het minst, wil de N-VA dat de federale overheid Vlaanderen vergoedt voor de reservecapaciteit die federaal wordt uitgespaard dank zij de uitrol van de thuisbatterijen. Die vergoeding kan de Vlaamse overheid dan gebruiken om investeringssteun toe te kennen aan wie een thuisbatterij installeert. Andries Gryffroy: “Het kan niet dat de onlogische bevoegdheidsverdeling in dit land ertoe leidt dat Vlaanderen de veelbelovende batterijtechnologie aan zich voorbij moet laten gaan en we in dit land het piekverbruik met dure, vervuilende piekcentrales blijven opvangen.”