Bestuurders niet volledig vertrouwd met ritsen

Ritsen. Blijkt dat sommige bestuurders niet vertrouwd zijn met het ritsen zegt de lokale politie van Aalst . Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling BEURTELINGS voorrang verlenen aan een invoegende bestuurder. In geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet EERST voorrang worden verleend aan 1 bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan 1 bestuurder op de linker rijstrook.

De regels voor het ritsen gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs. Ook zij moeten personenwagens laten invoegen als ze op de rechterrijstrook rijden. Vrachtwagens moeten dus ritsen én laten ritsen. Anderzijds moeten chauffeurs van personenwagens wel voldoende rekening houden met de moeilijkere zichtbaarheid door vrachtwagenchauffeurs.

Betreft het ritsen bij het oprijden van een snelweg. Hier moet je de oprit van een snelweg eigenlijk beschouwen als een kruispunt. Automobilisten die de oprit oprijden moeten steeds voorrang verlenen aan automobilisten die al op de snelweg rijden.

ritsen