...

Kinderen vragen meer aandacht voor pesten, sport en cultuur

kinderenKinderen vragen meer aandacht voor pesten, sport en cultuur in Vlaams Parlement

Twintig kinderen van de organisatie Kinderen Goedgekeurd! werden vandaag uitgenodigd voor een vragenuurtje in het Vlaams Parlement. De uitnodiging kwam er naar aanleiding van de lancering van het themalied “Ja, aan alle kinderen!” waarin meer aandacht wordt gevraagd voor wat er leeft bij jongeren.

Kinderen Goedgekeurd! gaf twintig jongeren met een diverse socio-culturele achtergrond de mogelijkheid om aan de aanwezige ministers vragen te stellen over zaken uit hun dagelijkse leefwereld die hen bezighouden. “Kinderen zijn onze toekomst,” aldus de organisatie. “Het is belangrijk dat hun stem tijdig wordt gehoord en dat er met hun vragen rekening wordt gehouden.”

De kinderen zijn vooral bezig met ontspanning en vragen meer aandacht voor sport en cultuur op school. Ze vragen zich af waarom er zoveel uren wiskunde en taal worden gegeven en zo weinig uren sport of muziek. Ook na de lesuren is er heel wat vraag naar betaalbare of gratis sportactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Daarnaast blijft pesten op school een belangrijk item voor de jongeren.

In de school voor buitengewoon onderwijs Claevervelt uit Buggenhout is er een ‘groene leerkracht’ aanwezig op de speelplaats, die pestgedrag kordaat aanpakt. Zij zijn hierin een mooi voorbeeld dat naar andere scholen doorgetrokken zou kunnen worden. Scholen kunnen onderling heel wat leren van elkaars goede ervaringen.

Een groter sportaanbod tijdens en na de lesuren vraagt van de regering om voldoende middelen te voorzien, maar ook de scholen kunnen dit deels zelf in handen nemen. Zij hebben de ruimte om een aantal lesuren vrij in te vullen. Sommige scholen maken daar al goed gebruik van, anderen nog te weinig. Er kan ook meer werk gemaakt worden van een samenwerking met plaatselijke sportverenigingen om een betaalbaar aanbod voor iedereen uit te werken.

De Vlaamse politiek toonde eerder al haar betrokkenheid om de kloof met jongeren te verkleinen. De tekst van het themalied is immers van de hand van zeven Vlaamse politici. Ministers Hilde Crevits, Ben Weyts & Pascal Smet, Partijvoorzitster en Federale Parlementsleden Meyrem Almaci, Lorin Parys & Vincent Van Quickenborne én de op één na beste Burgemeester van de wereld Daniël Termont ontpopten zich tot heuse songschrijvers en zorgden zo voor een unieke samenwerking over de partijgrenzen heen.