Digitalisering aangifte diefstal van identiteitsbewijzen

pasDigitalisering aangifte diefstal van identiteitsbewijzen – N-VA wil digitalisering DocStop

Steeds meer mensen vinden hun weg naar DocStop. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Renate Hufkens (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De stijging is vooral te wijten aan een hoger aantal aangiften bij verlies van het identiteitsbewijs. Momenteel zijn er verschillende aangiftekanalen om de diefstal of het verlies van identiteitsbewijzen te melden. Maar via het internet kan dat nog niet. De N-VA hoopt dat daar binnenkort verandering in komt.

Aangifte via internet
DocStop werd opgericht in 2008 en bestaat uit verschillende aangiftekanalen om diefstal of verlies van identiteitsbewijzen te melden. Burgers kunnen terecht bij DocStop via hun gemeenteloket, de politie of rechtstreeks via de DocStop-helpdesk, die 24 uur op 24 toegankelijk is. Het systeem blokkeert de status van het identiteitsbewijs en deelt dit met private en publieke partners, zodat identiteitsfraude onmogelijk wordt. “Momenteel is het echter niet mogelijk om een aangifte te doen via het internet. Je vindt er enkel het telefoonnummer van de dienst”, vult Hufkens aan. “Meer en meer mensen vinden hun weg naar DocStop, dat blijkt uit het stijgend aantal aangiftes. Door een digitalisering van DocStop zullen aangiftes nog sneller verwerkt kunnen worden.”

In de periode 2010-2015 was er een absolute stijging van 5,6 procent in het aantal aangiftes. Deze stijging ligt vooral aan een hoger aantal aangiftes bij verlies van het identiteitsbewijs. Het aantal aangiftes van verlies steeg in de periode 2010-2015 van 170.934 naar 189.682. Vooral Kids-ID’s lijken snel verloren te gaan.

Ook het aantal reactivaties, in het geval dat het verloren document gevonden wordt, is in die periode gestegen met 9,1 procent. Dit jaar werden er al 117.111 meldingen gedaan voor zowel diefstal als verlies.

Fraudebestrijding
Verlies of diefstal van het identiteitsbewijs kan nare gevolgen hebben. Personen van wie de identiteitskaart gestolen wordt of verloren gaat, kunnen het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Criminelen kunnen identiteitsinformatie namelijk misbruiken voor frauduleuze doeleinden.

“De bestrijding van identiteitsfraude is een prioriteit van deze federale regering. Een goede toegang van DocStop is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat gemeentebesturen fraude snel kunnen detecteren. Binnenlandse zaken organiseert vandaag specifieke opleidingen aan gemeentebesturen om hierop te kunnen inspelen”, aldus Hufkens.