België moet zelf de fusie Delhaize en Ahold onderzoeken

delhaizeKris Peeters vraagt dat België impact fusie Delhaize en Ahold zelf onderzoekt

De Belgische Mededingingsautoriteit moet zelf nagaan wat de impact is van de fusie van Delhaize en Ahold op de interne markt. Dat heeft Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters in een brief verdedigd ten aanzien van de diensten van de Europese Commissie.

Het samengaan van Delhaize en Ahold kan de concurrentie beïnvloeden specifiek op de Belgische interne markt, en heeft niet meteen een pan-Europese impact. Daarom is het van belang de impact ervan op de Belgische markt in het bijzonder te laten onderzoeken door de Belgische Mededingingsautoriteit.

“We moeten waakzaam zijn voor de gevolgen voor de werknemers van Delhaize en de consumenten, maar ook voor de eerlijke concurrentie op onze Belgische markt. Deze fusie kan een impact op de interne markt hebben, en wat die precies is willen we graag zo goed mogelijk kunnen inschatten. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft alle expertise om deze fusiete onderzoeken,” aldus Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters.

Toen Delhaize en Ahold in juni 2015 een fusie aankondigden, hebben Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters en Premier Charles Michel de leiding van de twee bedrijven ontvangen. “Delhaize en Ahold zeiden toen zich ervoor te engageren ons op de hoogte te houden over het vervolg van de procedure en de stappen in de fusie”, aldus Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters. Beide bedrijven worden nu geacht duidelijk over de fusie en de impact ervan te communiceren ten aanzien van de werknemers en de consumenten.

Nu bepleit Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters dat de Belgische Mededingingsautoriteit zelf het onderzoek naar de fusie voert. De fusie van beide bedrijven zal immers voornamelijk gevolgen hebben voor de Belgische markt. Hierin verschilt deze concentratie bijvoorbeeld van de overname van Base door Liberty Global/Telenet, waar de Belgische Mededingingsautoriteit sámen met de Europese Commissie een onderzoek zal voeren. Deze ondernemingen zijn immers actief in een telecommarkt die uitgesproken grensoverschrijdend is en voor de Europese Commissie een cruciale beleidsprioriteit is om de economische groei terug aan te zwengelen.

Het samengaan van Delhaize en Ahold kan de concurrentie beïnvloeden, specifiek op de Belgische interne markt, en hoeft niet meteen een pan-Europese impact te hebben. Daarom is het van belang de impact ervan op de Belgische markt in het bijzonder zo precies mogelijk na te gaan. Leveranciers, concurrenten en consumenten kunnen hun eventuele bezorgdheden kenbaar maken aan de Belgische Mededingingsautoriteit. “De drempel om contact op te nemen met een Belgische instelling is bovendien lager dan ten aanzien van de Europese Commissie”, benadrukt Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters.

Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters heeft alle vertrouwen in de kwaliteit van onderzoeken door de Belgische Mededingingsautoriteit. Die heeft een uitstekende internationale reputatie voor het onderzoek van marktconcentraties. Bovendien heeft de autoriteit veel ervaring en een grondige kennis van de sector. Recent voerde ze nog een groot onderzoek naar prijsafspraken in de sector, wat eindigde met een recordboete van 174 miljoen EURO.

”De Belgische Mededingingsautoriteit is een autonome instelling die haar onderzoek in volledige onafhankelijkheid zal voeren,” besluit Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters