...

Haaltert zet in op mobiliteitsarmoede met minibusje

HaaltertHaaltert zet in op mobiliteitsarmoede

Het gemeentebestuur van Haaltert zal via een samenwerking een minibusje ter beschikking hebben ter bestrijding van de mobiliteitsarmoede en dit voor een periode van 4 jaar.

In onze kleine landelijke gemeente worden we regelmatig geconfronteerd met mobiliteitsarmoede.

Vanuit deze vaststelling besliste het bestuur in 2014 om een eigen vervoersdienst MOBI+ op te starten. Tot op heden gebeurde dit met een gewone personenwagen maar door samenwerking met de Special-ad, een privé-partner gespecialiseerd in adverteren op maat, en het woonzorgcentrum Sint-Jozef zullen we vanaf 15 september 2015 gedurende 4 jaar over een minibusje voor 8 personen kunnen beschikken.

Dit minibusje was ook niet mogelijk geweest zonder de steun en solidariteit van onze lokale adverteerders, waarvoor dank zegt Veerle Baeyens. Vanaf heden zal u dit minibusje dagelijks in het straatbeeld zien verschijnen, het is voorzien van de logo’s van de adverteerders en zal ingezet worden om o.a.:
– mensen te vervoeren naar de seniorenrestaurants van de woonzorgcentra
– senioren te laten deelnemen aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum ‘Rustnbeetje’
– mensen in armoede de kans te geven om te participeren aan socio-culturele activiteiten
– …

Tenslotte heeft deze samenwerking er ook voor gezorgd dat we twee bijkomende goede doelen kunnen steunen, nl. VZW welzijnsschakel ’t Klikt en de aankoop van een elektrische duofiets voor het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Inzetten op samenwerking loont en deze mobiliteitswijze zal een meerwaarde betekenen voor de inwoners van Haaltert.

Op 15 september om 19.00 uur zullen de sleutels van dit minibusje overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen.