...

Brand in aardappelbedrijf Clarebout Potatoes

fritjesEerste gemeten waarden voor koolstof, fosgeen en ammoniak van brand in Claerebout Potatoes beneden toegelaten grenswaarden

Metingen werden uitgevoerd door de Civiele Bescherming en door Franse meetploegen. Uit de eerste meetresultaten in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf blijkt dat de gemeten waarden voor koolstof, fosgeen en ammoniak beneden de toegelaten grenswaarden ligt en zijn dalende.

Momenteel worden er nog verdere metingen gedaan naar de samenstelling van de rook. De situatie wordt verder opgevolgd. Ramen en deuren moeten in elk geval in heel Heuvelland nog dicht gehouden worden.

Brand in aardappelbedrijf Clarebout Potatoes
Deze morgen, op maandag 7 september, ontstond om 9u45 in het aardappelbedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland) een brand in de productieafdeling. Deze sloeg over naar de verpakkingsafdeling van het bedrijf.

Via het hulpcentrum 100/112 én via de 101 werden brandweer, politie en medische diensten gealarmeerd. Op het terrein doen zij er alles aan om de noodsituatie te controleren en de slachtoffers de nodige hulpverlening toe te dienen.

Er vond reeds een volledige evacuatie plaats van het bedrijf en van een school in de buurt. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer laat het bedrijf gecontroleerd uitbranden.

Er is sprake van negen slachtoffers. Allen zijn naar de ziekenhuizen Jan Yperman (Ieper) en AZ Sint-Jan (Brugge) overgebracht. De niet-gewonde geëvacueerden, 24 personen, werden ondergebracht in het ontmoetingscentrum De Walvis in Wulveringem.

Naar aanleiding van de brand werd ook een noodnummer geïnstalleerd voor de bevolking, 057 45 04 64.

Provinciaal algemeen nood- en interventieplan
In overleg met de brandweer ter plaatse en met de waarnemend burgemeester van Heuvelland heeft provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé beslist om het provinciaal algemeen nood- en interventieplan te ontplooien naar aanleiding van de brand in het aardappelbedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland).

De crisiscel van de gouverneur werd bijeengeroepen en zit onder zijn voorzitterschap samen in het kamgebouw in Brugge.

De gouverneur nam reeds contact met de Franse autoriteiten omdat de rookwolk richting Frankrijk afdrijft. Hij blijft in nauw overleg met hen.

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS

• Twitter: @crisisWVL – @provinciewvl #Clarebout #Nieuwkerke

• Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen