...

Extra personeel en extra plaatsen in de gesloten centra

Theo FranckenGroen licht voor extra personeel en extra plaatsen in de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

De Ministerraad heeft groen licht gegeven voor bijkomende middelen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De opvangcapaciteit van de gesloten centra van de DVZ wordt opgetrokken van 452 naar 605 plaatsen. Dit komt neer op een verhoging van het aantal bedden met 153 of 34 procent. Meer capaciteit vergt meer personeel. Daarom worden 97 personeelsleden extra aangeworven voor de gesloten centra van DVZ. “Terugkeer is een logisch sluitstuk van een coherent asiel- en migratiebeleid. De fors verhoogde instroom van asielzoekers brengt ook meer negatieve beslissingen met zich mee. Voor deze uitgeprocedeerde asielzoekers moet de DVZ de nodige opvolging kunnen verzekeren. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De financiering gebeurt grotendeels via inkomsten uit de retributie voor sommige verblijfsaanvragen.

We worden geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal asielaanvragen steeg van 1280 aanvragen in april naar 4590 in augustus. De Ministerraad zat de afgelopen zomermaanden niet stil en besliste meermaals om de opvangcapaciteit te verhogen om zo tegemoet te komen aan onze internationale verplichtingen inzake humane opvang van asielzoekers. Maar naast deze opvangmaatregelen drongen zich ook doorstroom- en terugkeermaatregelen op. Het is niet alleen belangrijk dat alle asielaanvragen behandeld worden, maar ook dat er een betere opvolging komt van de afgewezen asielzoekers. Een efficiënt terugkeerbeleid verkleint bovendien de kans op het indienen van onnodige bijkomende procedures. “Gemiddeld worden zo’n 40 procent van de asielaanvragen geweigerd. Deze mensen moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Een deel doet dit zelfstandig, een ander deel via het programma vrijwillige terugkeer (via DVZ of IOM) maar we moeten realistisch zijn, een aanzienlijk deel zal dit niet doen. Voor deze laatste groep moet een gedwongen terugkeer georganiseerd worden en daar heb je plaatsen en mankracht voor nodig”, zegt staatssecretaris Francken.

153 extra plaatsen in de gesloten centra
Meer asielaanvragen betekent meer weigeringen, meer terugkeer en dus ook nood aan meer terugkeerplaatsen in de gesloten centra. Met 452 plaatsen beschikken de centra momenteel over onvoldoende capaciteit om dit op te vangen. Zo staan er in bepaalde centra vleugels leeg door voornamelijk personeelsgebrek of infrastructuurwerken. Deze onbenutte capaciteit moet opnieuw geactiveerd worden en daarvoor is dus werving van extra personeel nodig. Dankzij het groen licht voor de rekrutering van 97 extra personeelsleden voor de gesloten centra wordt de capaciteit van de gesloten centra met 34 procent verhoogd tot 605 plaatsen. Hiermee komen we op de capaciteit van 2010.

cijfers

“In januari 2015 keurde de Ministerraad op mijn vraag de retributie voor verblijfsaanvragen goed. Deze retributie creëert inkomsten voor mijn diensten waardoor een correct en efficiënt migratiebeleid kan gerealiseerd worden. De financiering van deze extra aanwervingen wordt grotendeels gedragen door inkomsten uit die retributie”, besluit Francken.