Overleg met Wallonië over N42 opnieuw opgestart

n48Overleg met Wallonië over N42 opnieuw opgestart

Op uitdrukkelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele zal Vlaanderen voor het eerst in drie jaar opnieuw met Wallonië praten over de doortrekking van de N42. Een cruciale ingreep om het verkeer vanuit Geraardsbergen via het Waalse Lessen aansluiting te laten vinden op de A8.

In mei 2012 was er het laatste intergewestelijke overleg tussen de Vlaamse en de Waalse administratie over de doortrekking van de N42 naar de A8 in Lessen. Sindsdien werd niet meer samengezeten over dit sluitstuk van de herinrichting van de N42. Geplande werkzaamheden dit jaar in de regio Lessen liggen aan de basis van de heropstart van de gesprekken.

Heraanleg N42

De N42 is een belangrijke, maar drukke en dikwijls onveilige verbindingsweg van de E40 naar Zottegem en Geraardsbergen. Daarom plant de Vlaamse overheid een herinrichting en opwaardering van deze gewestweg. Twee grote dossiers domineren de herinrichting van de N42, nl. de opwaardering naar een wegprofiel van 2×2-rijstroken van het stuk Wetteren-Zottegem en de rechttrekking van de gewestweg ter hoogte van Herzele via een aan te leggen rondweg.

Doortrekking richting A8

“In de Franstalige pers vernam ik dat het Waalse Gewest dit jaar een aantal wegenwerken plant in de regio Lessen. Sommige daarvan hebben betrekking op de aan te leggen rondweg rond Lessen. Deze rondweg moet het zware verkeer van en naar Lessen en de aansluiting op de autosnelweg A8 rond het dorp leiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele.

Idealiter sluit de vernieuwde N42 naadloos aan op deze ringweg, om het verkeer vlot af te wentelen richting A8 of de N56 verder naar het zuiden. Dit moet de mobiliteitsdruk op de N42 in Geraardsbergen, Herzele en Zottegem verlichten. De Vlaamse Regering staat al jaren principieel achter deze doortrekking van de N42 vanuit Geraardsbergen, maar zat hiervoor niet meer specifiek samen met Wallonië.

“Daarom heb ik aan mobiliteitsminister Ben Weyts de vraag gesteld om het intergewestelijk overleg nieuw leven in te blazen om deze twee belangrijke dossiers optimaal op elkaar te laten aansluiten”, stelt Matthias Diependaele verder.

De minister gaf aan dat hij naar aanleiding hiervan zijn administratie de contacten met de Waalse administratie laat oppikken om dit grensoverschrijdende dossier te bespreken. “Dit is een erg belangrijke stap voor de sociaaleconomische ontsluiting van de regio, maar nog meer voor de leefbaarheid in de dorpskernen langs de N42“, besluit Diependaele.

Bron: Matthias Diependaele