...

De toekomstplannen van Broek De Naeyer

broekConsultatieronde bosbeheerplan Broek De Naeyer. Kijk van 1 tot 31 oktober de toekomstplannen van Broek De Naeyer in

De provincie Antwerpen werkte de afgelopen jaren aan een uitgebreid bosbeheerplan voor Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer. Het bosbeheerplan beschrijft het geplande beheer voor dit gebied de volgende 20 jaar. Het belangrijkste zwaartepunt is het bestrijden van exoten, het beheren van het rietland en het voorzien van een nieuwe wandelverbinding vanaf de vaartdijk. Iedereen die wil, kan de ontwerpversie van het beheerplan van 1 tot en met 31 oktober 2015 inkijken bij het Agentschap voor Natuur en Bos in Antwerpen of in het bezoekerscentrum van Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark in Mechelen.

Open water, moeras en bos

Het domein Broek De Naeyer is gelegen in Willebroek, tussen de haven van Klein-Willebroek en de voormalige terreinen van papierfabriek De Naeyer. In totaal is het domein 64,59 ha groot, waarvan bijna 15 ha open water en moerasgebied. Het overige gedeelte bestaat uit spontane verbossing. Het gebied vormt een rustplek voor watergebonden natuur te midden van het drukke havenverkeer.

Het bosbeheerplan beschrijft het geplande beheer voor dit gebied de volgende 20 jaar. Het belangrijkste zwaartepunt is het bestrijden van exoten zoals grote waternavel, Japanse duizendknoop en parelvederkruid. Verder wordt het rietland open gehouden door cyclisch maaien en/of kappen van houtige vegetatie. Een derde belangrijke maatregel is het voorzien van een nieuwe wandelverbinding naar het gebied vanaf de vaartdijk. Bezoekers zouden dan niet meer via het domein van de visclub Broek De Naeyer hun entree moeten maken.

Alle geplande werken worden uitgevoerd met oog op het behoud van de bestaande situatie, en extra aandacht voor het bewaren van de rust in het gebied.

Consultatieronde

Iedereen die wil, kan van 1 tot 31 oktober de ontwerpversie van het beheerplan inkijken en zijn of haar opmerkingen doorspelen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Na deze consultatieronde bundelt het ANB alle opmerkingen en formuleert het een advies voor de provincie Antwerpen. De dienst leefmilieu van de provincie gaat hiermee aan de slag en dient vervolgens een definitief plan in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarna kan de concrete uitwerking van het bosbeheerplan voor Broek De Naeyer starten op het terrein.

Wie wil, kan het bosbeheerplan inkijken op volgende locaties:

· Agentschap voor Natuur en Bos – buitendienst Antwerpen:
Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen

Wanneer? tijdens de kantooruren

· Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen:

Bezoekerscentrum Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

Wanneer? op week- én weekenddagen van 9 tot 18 uur.

Opmerkingen moeten schriftelijk doorgegeven worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen.

PRAKTISCHE INFO CONSULTATIERONDE BROEK DE NAEYER

Wanneer:
Van 1 tot en met 31 oktober 2015

Agentschap voor Natuur en Bos: tijdens de kantooruren
bezoekerscentrum Vrijbroekpark: week en weekenddagen van 9 tot 18 uur

Waar:
Agentschap voor Natuur en Bos – buitendienst Antwerpen:
Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 , 2018 Antwerpen

Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen, bezoekerscentrum Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen