Financieel beheerder Nazareth wordt stadssecretaris Zottegem

koenFinancieel beheerder Nazareth wordt stadssecretaris Zottegem

Koen Codron stopt eind augustus 2015 als financieel beheerder van gemeentebestuur Nazareth. Vanaf 1 september 2015 is hij officieel secretaris van Zottegem, de stad waar hij ook woont. De voorbije maanden kon hij zich al goed in zijn nieuwe functie inwerken.

Koen Codron was bijna dertien jaar lang financieel beheerder voor Nazareth. Samen met de gemeentesecretaris, zijn team en het beleid waakte hij als een goede huisvader over de budgetten en de uitgaven van het gemeentebestuur. Hij bracht enkele grote uitdagingen tot een goed einde, zoals

• de informatisering van de facturering, met recent nog de lancering van de e-facturen,

• een modern debiteurenbeheer met een korte looptijd en

• de uitwerking van de beheers- en beleidscyclus (BBC) met daaraan gekoppeld het meerjarenplan 2014-2019.

De selectieprocedure voor de aanwerving van een nieuwe financieel beheerder is nog volop bezig. Ondertussen neemt Sofie Fiems, afdelingshoofd vrije tijd, tijdelijk de functie waar, ondersteund door een consultancykantoor voor de openbare sector.

Het bestuur en de collega’s van gemeente Nazareth bedanken Koen Codron voor de goede samenwerking en wensen hem alle succes toe als stadssecretaris in Zottegem.