...

Onweer op komst gepaard met hagel en rukwinden

hagelstenenProvincie West-Vlaanderen stelt een toegangsverbod voor provinciedomeinen in. Dit is een preventieve maatregel door de verwachting van felle buien die kunnen gepaard gaan met onweer, plaatselijke hagel en rukwinden. In West-Vlaanderen zouden deze weersomstandigheden mogelijke schade in de domeinen kunnen veroorzaken.

Als preventieve maatregel ter voorbereiding op de aangekondigde weersomstandigheden, heeft de Provincie West-Vlaanderen beslist om een toegangsverbod voor alle provinciedomeinen(*) in te stellen voor het publiek vanaf donderdag 13 augustus, 17 uur.

Het ‘toegangsverbod instellen’ van de domeinen voor publiek houdt geen fysieke afsluiting in, maar betekent wel dat er vanaf dat moment geen bezoekers meer worden toegelaten. De nodige signalisatie hierover wordt aan de ingang van de domeinen voorzien. Burgers worden via de pers, de website van de Provincie en via de provinciale kanalen op sociale media op de hoogte gebracht.

Deze maatregel geldt tot vrijdag 14 augustus, 8 uur.

(*) Baliekouter, Bergelen, d’Aertrijcke, Fort van Beieren, Gasthuisbossen, De Gavers, de IJzerboomgaard, de Kemmelberg, Lippensgoed-Bulskampveld, de Palingbeek, Raversyde, Sterrebos, ’t Veld, Tillegembos, Wallemote-Wolvenhof, Zeebos, Zwin Natuur Park