Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet toegestaan

schapen slachten

schapen slachtenHet Europees rapport is duidelijk: onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet toegestaan

N-VA-parlementsleden Jelle Engelbosch (Vlaams Parlement) en Mark Demesmaeker (Europees Parlement) reageren naar aanleiding van de polemiek over de toekomst van onverdoofd slachten in Vlaanderen. “De in sommige media overgenomen stelling dat Europa akkoord zou gaan met tijdelijke slachtvloeren klopt niet”, stelt Europees Parlementslid Mark Demesmaeker die het verslag bestudeerde. “Het rapport stelt letterlijk ‘dat het onbedwelmd doden van dieren voor religieuze riten buiten slachthuizen niet overeenstemt met de verordening’.” Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch treedt hem bij. “Eerder al gaf de Raad van State minister Weyts gelijk: onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig.” Bovendien wil de N-VA verder gaan: “Niet enkel uit juridische overwegingen maar vooral omwille van het dierenwelzijn vinden wij dat onverdoofd slachten op lange termijn geen plaats meer heeft in Vlaanderen.”

Europees Parlementslid Mark Demesmaeker: “Ik heb het bewuste rapport uiteraard bestudeerd. Het rapport stelt letterlijk ‘dat het onbedwelmd doden van dieren voor religieuze riten buiten slachthuizen niet overeenstemt met de verordening’. De stelling dat tijdelijke slachtvloeren voor Europa zouden toegelaten zijn is een wel zeer dubieuze interpretatie. Vergeten we niet dat de Raad van State, toch het hoogste administratief rechtscollege, minister Weyts eerder al gelijk gaf aangaande de interpretatie dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren onwettig is. Ik zal de bevoegde commissaris, Vytenis Andriukaitis, ondervragen over deze kwestie zodat hij elke onduidelijkheid kan wegnemen. De Europese Commissie moet toezien op de uitvoering van zijn eigen regelgeving en de ministers steunen die de regels correct omzetten.”

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch: “Uiteraard is onze partij voor een vrijheid van godsdienst, maar dan wel binnen het kader van de wetgeving. Ik vind het stuitend dat anderen daar een andere mening over hebben. Het is tijd dat Vlaanderen een ambitieus beleid voert om dierenleed aan te pakken. Als het van de N-VA afhangt is er op termijn geen plaats meer voor onverdoofd slachten in Vlaanderen. Wanneer verdoofd slachten in grote delen van de moslimwereld, waaronder Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, mogelijk is, waarom dan ook niet bij ons? Uiteraard kan men dat enkel realiseren met een politieke meerderheid. Wij hopen dat we zo spoedig mogelijk een breed draagvlak kunnen vinden en hopen andere politieke partijen te kunnen overtuigen om mee het voortouw te nemen voor meer dierenwelzijn.”