Strengere controles op naleving tabakswet

sigaretN-VA wil strengere controles op naleving tabakswet

De controles op de verkoop van tabaksproducten aan min-zestienjarigen gingen de laatste jaren de hoogte in. Daardoor daalde het aantal inbreuken gevoelig. De controles op de naleving van de wetgeving op tabaksreclame stagneerden echter. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van federaal parlementslid Renate Hufkens (N-VA). Hufkens vraagt dan ook meer controles op de naleving van het verbod op tabaksreclame.

De wet van 9 januari 1997 verbiedt zowel de verkoop van aretten aan min-zestienjarigen als zichtbare tabaksreclame. De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de controles op de naleving van deze wetgeving door de handelaars.

Meer controles, minder inbreuken
Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Hufkens blijkt dat de FOD Volksgezondheid de controles op de naleving van de verkoop van tabak aan min-zestienjarigen heeft opgedreven. Zo steeg in de periode 2013-2014 het aantal controles bij horecazaken met 9 procent, van 1.503 naar 1.637. In dezelfde periode daalden de inbreuken van 33 naar 23, een daling van 30 procent. In 2015 werden tijdens de eerste twee kwartalen al 812 controles uitgevoerd met 18 vastgestelde inbreuken.

Te veel tabaksreclame
Het aantal controles op de naleving van het verbod op tabaksreclame bleef stabiel, evenals het aantal overtredingen. In 2013 vonden 932 controles plaats, in 2014 waren dat er 931. Het aantal inbreuken daalde lichtjes met 165 inbreuken in 2013 tegenover 155 in 2014. Het aantal vastgestelde inbreuken blijft dus hoog.

Europese tabaksrichtlijn
Volgens Hufkens duiden de cijfers aan dat een verbod enkel doeltreffend is wanneer er voldoende controles tegenover staan.

Hufkens wil daarom dat er meer controles komen op het gebruik van tabaksreclame. “De federale regering dient tegen mei 2016 de Europese tabaksrichtlijn te implementeren. Belangrijk is dat hier ook bekeken wordt hoe de overtredingen op het vlak van tabaksreclame kunnen worden ingedijkt. Ik roep dan ook op om hier de controles op te voeren.”