...

2.500-tal opvangplaatsen meer voor asielzoekers

opvangplaatsenDe Ministerraad heeft bij hoogdringendheid het creëren van een 2.500-tal opvangplaatsen goedgekeurd om de sterk verhoogde instroom van asielzoekers het hoofd te bieden.

« Door de aanzienlijk verhoogde instroom van asielzoekers moeten we wel dringende maatregelen nemen. Ik heb dan ook deze dringende maatregel aan de regering voorgelegd zodat ik een adequate opvangplaats kan aanbieden aan iedereen die een asielaanvraag indient. »

De Ministerraad heeft vandaag haar goedkeuring gegeven om een 2.500-tal opvangplaatsen bij te creëren. Deze maatregel werd ingediend door de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA). Gezien de sterk verhoogde instroom van asielzoekers in België is het nodig om dringende maatregelen te nemen om bijkomende opvangplaatsen te creëren. “Ik nam reeds een heel aantal maatregelen om de sterk verhoogde instroom van asielzoekers het hoofd te bieden, meer bepaald de activatie van zo’n 2.100 bufferplaatsen. De laatste twee weken echter is het aantal asielaanvragen zodanig verder toegenomen, dat er snel moet worden ingegrepen. Ik heb dan ook verschillende instanties aan tafel uitgenodigd om een lijst op te stellen van alle sites die geschikt zijn om op korte termijn mensen op te vangen. Bepaalde sites kunnen zelfs operationeel zijn binnen twee weken.

In de huidige mondiale context blijft het aantal asielaanvragen stijgen. Deze realiteit geldt evenzeer voor België. Waar er tijdens het eerste trimester van 2015 de aanvragen nog stabiel bleven of zelfs eerder daalden, zien we vanaf mei een sterke stijging van 1.289 aanvragen in april tot 2.960 aanvragen eind juli. De asielzoekers blijven intussen toekomen. Dringende actie is dan ook nodig.

De regering heeft reeds een aantal maatregelen goedgekeurd voor op korte, middellange en lange termijn. Ondanks deze maatregelen moeten er nog dringend bijkomende maatregelen genomen worden. De laatste twee weken steeg het algemene bezettingspercentage immers naar 91,28% en in de collectieve opvang zelfs naar 98,67%.

“Het aantal aanvragen in juli van 2.960 overstijgt ruimschoots het gemiddelde van tijdens de asielcrisis van 2011, toen er gemiddeld 2.123 asielaanvragen per maand waren. Om te voorkomen dat een dergelijk scenario zich herhaalt, heb ik dan ook aan de regering gevraagd om deze urgente maatregelen goed te keuren zodat geen enkele persoon die asiel aangevraagd heeft op straat komt te staan.”, voegt Theo Francken toe. Het gebruik van een budget van om en bij de 15 miljoen EUR werd goedgekeurd door de Ministerraad om deze extra plaatsen bij te creëren. Hiervoor worden de bestaande reserves van Fedasil, het federaal agentschap voor opvang van asielzoekers, aangesproken, die speciaal voor dit soort crisissituaties werden opgebouwd. Er wordt dus geen bijkomend budget gevraagd aan de regering. Deze maatregelen zijn tijdelijk en de eerste plaatsen zullen openen binnen twee weken.

Betrokken locaties

Om bijkomende opvangplaatsen te creëren vond er overleg plaats met verschillende instanties om locaties te zoeken. Het resultaat was een lijst met sites die in aanmerking komen omwille van hun snelle beschikbaarheid. Op deze lijst staan de kazernes van Saint-Jean in Doornik, het kwartier van Houthalen-Helchteren, Kwartier Westakkers in Sint-Niklaas/Beveren-Waas, het Kwartier Asiat in Vilvoorde en de kazerne Saint-Laurent in Luik. Ook sites van Fedasil die reeds in gebruik zijn maar waarvan de capaciteit kan uitgebreid worden staan op de lijst: Florennes, het opvancentrum van SamuSocial in Brussel en plaatsen bij het Rode Kruis en Croix Rouge. Daarbij wordt ook een heropening van de centra van Sint-Pieters-Woluwe en Holsbeek opgenomen.

Elke burgemeester is intussen gecontacteerd door de Staatssecretaris om de situatie te bespreken en te antwoorden op eventuele vragen.

“Tot slot wil ik nog mijn administratie en de betrokken opvangpartners (Rode Kruis, Croix Rouge en SamuSocial) bedanken, alsook de betrokken ministeries voor de ongeziene flexibiliteit en welwillendheid die ze aan de dag legden om mee te zoeken naar een gepaste oplossing. In het bijzonder de tussenkomst van mijn collega van defensie, minister Vandeput, gaf blijk van een open, probleemoplossende houding. In het volle besef van de urgentie waarmee deze beslissing genomen werd, kijk ik uit naar een constructieve samenwerking met de betrokken lokale besturen”, besluit de Staatssecretaris.

Lijst van de betrokken locaties