...

Voormalig Hotel du Louvre Oostende gaat tegen de grond

oostendeVoormalig Hotel du Louvre Oostende gaat tegen de grond – Provincie West-Vlaanderen verleent stedenbouwkundige vergunning voor sloop en nieuwbouw meergezinswoning voormalig Hotel du Louvre (Oostende)

In haar zitting van donderdag 6 augustus heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning voor de sloop en nieuwbouw van een meergezinswoning op de site van het voormalig Hotel du Louvre, gelegen langs de Karel Janssenslaan 12A, in Oostende verleend.

De gevel wordt volledig waarheidsgetrouw gereconstrueerd.

Hiermee volgt de deputatie het positieve advies van onroerend erfgoed voor de sloop en de nieuwbouw:

Na de wederopbouw zal er een verbeterd bouwfysisch geheel ontstaan. Bovendien is er ook een economisch voordeel door de gevel herop te bouwen met eenzelfde eindresultaat dan bij volledige renovatie van de cementering. De huidige gevel heeft namelijk op verschillende plaatsen barsten en er zijn brokstukken verdwenen. Plaatselijke herstellingen zouden nog steeds het pand in zijn volle glorie niet terug brengen. De gedetailleerde 3D-opmeting geeft garanties dat alle detailleringen waarheidsgetrouw gereconstrueerd kunnen worden.

Omschrijving meergezinswoning
Het ontwerp voorziet een meergezinswoning met 8 woongelegenheden op de bovenverdiepingen en een handelsruimte, 6 parkeergarages, 3 autostaanplaatsen en een fietsen- en kinderwagenberging op de benedenverdieping.

Vierde aanvraag tot sloop
Het dossier kent een lange voorgeschiedenis, de huidige aanvraag is de vierde aanvraag voor de sloop van het voormalige hotel. Nadat de eerste aanvraag vernietigd werd door de Raad van State, de tweede aanvraag niet behandeld werd en de derde aanvraag ingetrokken werd, is door de stad Oostende op 2 februari van dit jaar de vergunning tot sloop afgeleverd.

10 bezwaarschriften
Bij de deputatie werden een 10-tal bezwaarschriften ingediend. Volgens de beroepsindieners zou de nieuwbouw de harmonie in het straatbeeld verstoren en zouden zowel de linker- als de rechterbuur heel wat schaduw hebben door het nieuwe gebouw.

Wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier
Mede door de bezwaarschriften heeft de deputatie een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijk vergunde dossier:

– De teruggetrokken glazen voorgevel op 1,40 meter uit de rooilijn van het penthouse werd vervangen door een hellend dak onder 45° met insnijdingen voor lichttoetreding. De aanpalende terrassen krijgen glazen balustrades die 1 meter achter de bekroning van de voorgevel worden geplaatst waardoor het originele gevelbeeld wordt gerespecteerd.

– Het uiterlijk van de ‘nieuwbouw’, met name de dakvorm, de gevelopbouw, de materialen- en kleurkeuze werd aangepast, zodat er meer harmonie met het heersende straatbeeld is.

– Het gebouw wordt vergund met een bouwdiepte van 15m, de achtergeveluitbouw krijgt een dak, onder een hoek van 35°, met aanpalende open terrassen. Het volume van de achteruitbouw wordt beperkt tot 1 bouwlaag ter hoogte van de achter- en rechterkavelgrens. Hierdoor zal de buur meer lichtinval behouden.

De impact van het zonlicht is beperkt tot de voormiddag, in de middag heeft de nieuwbouw geen invloed meer op de zoninval van het aanpalend perceel aan de rechterkant.

De aanvrager dient de vergunning correct volgens de opgestelde plannen uit te voeren. Indien dit niet gebeurt, kan een staking van de werken overwogen worden. De controle hierop dient te gebeuren door het stadsbestuur van Oostende, die instaat voor de handhaving van bouwvergunningen.